Under året har vi haft den stora äran att få vara delaktig i Nobelis utvecklingsarbete - där vi funnits med som stöd i processen kring att ta fram en ny värdegrund, vision och varumärkesidé som vi baserat på vår s.k. 3V-process.   Ett viktigt moment var det seminarium...

read more