Här på Effect älskar vi det pågående samtalet, spaningarna och spekulationerna kring ledarskap. Vad fungerar idag? Vad kommer krävas framåt? Vi ser alla att förutsättningarna ändras - digitalisering, automatisering och robotisering påverkar arbetssätten i såväl de...

read more