Vårt grundläggande chefs- och ledarskapsprogram är ett praktiskt orienterat Ledarskapsprogram. Programmet riktar sig till dig som vill få ett antal konkreta verktyg så att du kan känna större trygghet i ditt ledarskap och ge dig goda förutsättningar för att kunna...

read more