På Effect Management ser vi Almedalsveckan som ett bra tillfälle att lyfta viktiga samhällsfrågor och skapa dialog med beslutsfattare och andra intressenter.

Det stärker vår förmåga att utifrån våra perspektiv och erfarenhter bidra till att organisationer kan ta nästa utvecklingskliv från Good to Great! Inte minst när det gäller att inspirera till ett aktivt medarbetarskap. Vi reflekterar över om ett aktivt medarbetarskap är nyckeln i utvecklingen av framtidens organisationer:

Är aktivt medarbetarskap verktyget för att ta det strukturerade förbättringsarbetet till nästa nivå? Är det vägen till autonoma team? Är det en av lösningarna på strategisk kompetensförsörjning? Är aktivt medarbetarskap en förutsättning för att klara av den digitala utvecklingen? Vilka krav ställer det på det framtida ledarskapet?

Bjud gärna in oss till ditt arrangemang, som moderator, paneldeltagare eller besökare genom att kontakta Maja Hedin på maja.hedin@effect.se eller 072-1798141. 

Här är en kort beskrivning av några av oss som är på plats:

Anna Tufvesson
Seniorkonsult på Effect Management med 15 års erfarenhet av strategisk och operativ ledar- och medarbetarutveckling. Den senaste framgången är boken ”Aktivt medarbetarskap” som nu trycks i tredje upplagan. Anna är mycket anlitad för att genomföra utbildningar kring hur vi tar ansvar för och påverkar vår situation för att skapa en bra social arbetsmiljö för oss själva och våra kollegor.

Lämpliga ämnen: Aktivt medarbetarskap, ledarutveckling.

Peter Rovér
VD och seniorkonsult på Effect Management med 20 års erfarenhet från företagsutveckling och ledningsarbete med specialistkompetens inom strategi och strategiskt varumärke. 2013 blev han utsedd till Årets Mentor i Sverige av Almi och Nyföretagarcentrum. Peter är också initiativtagaren till ”Higher Ambition Program” – traineeprogrammet som får ung kompetens att stanna kvar i regionen efter avslutad examen genom att minska gapen mellan universitet/högskolor och arbetsgivare i landsortsregioner.

Lämpliga ämnen: Företagsutveckling – från bra till mästarklass, Företagsutveckling och ledarskap i en digitaliserad tid, traineeprogram och strategisk kompetensförsörjning, varumärken.

Charlotte Wäreborn Schultz
Seniorkonsult på Effect Management med erfarenhet och insikt om samspelet mellan offentlig och privat verksamhet. Charlotte har gedigen erfarenhet av styrning, ledning och uppföljning samt av omfattande strukturförändringar i politiskt styrda organisationer på regional och nationell nivå. Charlotte har särskild kompetens inom transportområdet och har varit vice ordförande i Trafikverkets styrelse.

Lämpliga ämnen: Lednings- och organisationsutveckling i offentlig sektor, kommuner, landsting, statliga myndigheter, universitet, kollektivtrafik, hållbarhetsfrågor.

Per Fredriksson
Seniorkonsult på Effect Management med bred erfarenhet från näringslivet inkluderande ledningsuppdrag inom bank, massa- och pappersindustrin internationellt, IT-branschen, Miljöteknik och privat investmentbolag. Tyngdpunkt har varit på ledning- och försäljningsuppdrag, med fokus på utveckling, tillväxt eller expansion. Per har också erfarenhet av lednings- och strategiarbete inom offentlig sektor.

Lämpliga ämnen: Entreprenörskap, ledningsutveckling, tillväxt.