I vardagen rör vi oss mellan ytterligheter gällande organisationer och ledningsprocesser. Ena dagen leder jag en workshop i en tjänstemanna-styrd organisation där linjen är viktig och där strategi, planer och mål dominerar diskussionen. Nästa dag är jag del av ett utvecklingsprojekt i en entreprenörsledd verksamhet, där det handlar mer om dagsläget och magkänslan. Det är en fantastisk förmån att få verka parallellt i dessa system som båda har sina fördelar och framgångsfaktorer, naturligtvis beroende på vilken fas vi är i eller vad som händer runt omkring oss. Det gäller bara att komma ihåg vilken ”logik” som gäller och att anpassa sig.

När det gäller att affärsutveckla snabbt och innovativt så blir jag mer och mer övertygad om att Professor Sara D. Sarasvathys teori om ”Effectuation” är en riktig analys. Inte bara för att termen direkt relaterar till vårt företagsnamn, utan också för att jag själv upplevt tankesätt och beslutsvägar i entreprenörsledda verksamheter. Ofta inte ens i närheten av vad management-litteraturen påbjuder. En mycket kort introduktion till ”Effectuation” är dessa fem följande principer:

  1. Bird-in-Hand – Utgå från det du har, det du vet och de du känner (kostnadseffektivt och snabbt)
  2. Affordable Loss – Satsa bara det du har råd att förlora (begränsa risk men försök öka avkastning)
  3. Crazy Quilt – Skaffa partners, även dina konkurrenter och kunder (öppenhet och nätverk)
  4. Leverage surprise – Oförutsett är bra (Ta chansen när den kommer, och ha resurser att göra det)
  5. Pilot-in-the-plane – Gör någonting tillsammans och utgå från de som finns runt omkring

Det finns naturligtvis många exempel på entreprenörer som lyckats och som stödjer Effectuation-teorin. Ett kul exempel är Yngve Bergvist med vårt svenska Ishotell, vilket ni kan se i denna korta förklaring: här!

Exemplet är väldigt intressant att jämföra med ”normalfallet” där vi enligt alla handelshögskolor planerar långsiktig strategi, riskminimering, avkastningsanalys m.m. Vilket alltså inte är fel på något vis, men är en annan fas av en verksamhetsutveckling (tex internationell expansion). Därför är det heller inte konstigt att stora ”linjeledda” organisationer har svårare att vara innovativa och att affärsutveckla banbrytande.

Per Fredriksson