En av våra större kunder bad oss för en tid sedan ta fram en utbildning i distansledarskap – Remote Leadership. Det var trögt till en början. Vi jobbade med en mängd perspektiv för att säkerställa att vi inte glömde bort något viktigt som distansledaren måste kompensera för i sin något utsatta roll som ledare.

Det våra samtal hade kommit att handla om var just hur man skulle kompenseraför avstånd.

Men så på ett möte tror jag vi allihop samtidigt kom till samma insikt – Hur skulle det vara om vi tänkte tvärtom? Om vi började titta på fördelarna istället?

Vi hade också kikat på KTH-doktoranden Simon Elvnäs forskning och blivit ganska förvånade över hur ledare rör till det! De ger näst intill obefintligt med feedback (trots att de troratt de gör det!), de fattar beslut utan att veta tillräckligt mycket om verksamheten, och dessutom ger de otydliga instruktioner. Sen ägnar de ungefär 60% av sin tid till att ta hand om det kaos de skapat med sitt ostrukturerade beteende.

Det här gäller så klart inte dig och din organisation.

I februari-upplagan av det här nyhetsbrevet skrev vår VD, Peter Rovér Tankar om tillit och disciplin. Att riktig tillit kräver disciplin. Simon Elvnäs tränar chefer i disciplin och struktur, och lyckas på så sätt hjälpa dem arbeta bort stor del av de frågor och problem som följer på ett ostrukturerat och otydligt – odisciplinerat – ledarskap.

Vi tror därför att en distansledare har potential att vara ännu mer framgångsrik än sin lokala kollega. Just för att distansledarskapet lämpar sig så väl för att sköta på ett disciplinerat sätt.

I det lokala ledarskapet finns förvisso fördelen av att känna av stämningar och att småprata runt kaffemaskinen för att skapa relation, som potentiellt kan skapa tillit. Men samtidigt finns en överhängande risk att vi får en känsla avatt vi ägnat oss åt de egentliga ledarskapsbeteendena, som att ge feedback, stämma av progressen i projekten, ge instruktioner etc., bara för att vi stött på en medarbetare i korridoren och växlat några ord.

I distansledarskapet försvinner den risken näst intill helt. Ska vi som distansledare ge feedback så behöver vi planera den mycket mer medvetet för att få fram den. Detsamma gäller t.ex. att ge instruktioner och att kommunicera de mål verksamheten har. Det ger oss dels ett fönster att förbereda kommunikationen bättre, och dels gör det oss mer medvetna om att vi behöver skapa strukturer för att få oss att verkligen få verkstad på dessa punkter.

Strukturerade, disciplinerade ledare skapar tillit genom att leverera ledarskap.

Vi på Effect har ofta behov av att distansleda varandra i gemensamma projekt, eftersom vi sällan är på kontoret samtidigt. Som tur är lever vi i en tid med i princip oändlig tillgång till digitala verktyg. Använda på rätt sätt ger de oss möjlighet att samarbeta utan att behöva sitta bredvid varandra, eller ens arbeta samtidigt. I förra numret av Insikter och Utsikter skrev vår kollega Jakob Rubenson krönikan Vi förbjöd epost om hur vi på kontoret lyft oss en nivå i vår process för att arbeta mer digitaliserat.

Vår distansledarutbildning blev en digital produkt, en e-kurs där vi lär ut arbetssätt och ger tips på hur du tar tillvara på möjligheterna med distansledarskapet. Vi visar hur du skapar effektivitet både med hjälp av vår tids verktyg, men också med hjälp av den tydlighet och tillit du bygger när du strukturerar din kalender och disciplinerat kommunicerar rätt saker på rätt sätt.

Kursen kom till sist inte att handla om att kompensera för avstånd, utan om möjligheterna med att tvingas leda på ett mer disciplinerat sätt.

Malin von Elern