”Bra ledarskap står högt upp på önskelistan när unga ska välja arbetsplats” säger en undersökning som Transcom tagit fram. Rubriken är intressant. Min övertygelse är nämligen att unga inte har förmånen att välja arbetsplats särskilt ofta. Det hör inte till ovanligheterna att kandidater väljs bort i en rekryteringsprocess med anledning av just ålder. Naturligtvis uttrycks det inte på det viset ­– det brukas kallas ”brist på yrkeslivserfarenhet” eller liknande. Den generella uppfattningen verkar, enligt min mening, vara att unga personer är lika med mindre erfarenhet och kompetens. Jag är inte benägen att hålla med.

Idag sker kunskapsinhämtning på betydligt fler sätt än någonsin tidigare. Världen har blivit plattare med sociala och digitala mediers intågande och kraft, som gör att vi kan prata med vem som helst på i princip hela jorden via ett tangentbord och en skärm. Vi kan ställa frågor till forskare, se på TED-talks, göra kunskapsutbyten med intelligenta och erfarenhetsrika människor på andra ställen i världen, diskutera i forum, etc.

Men trots det, tror jag inte att det idag är speciellt ofta en ung person har förmånen att välja arbetsplats. Snarare är det devisen ”jag tar det jag får” som gäller. Samtidigt blir det allt viktigare med frågor som kompetensförsörjning eller att som arbetsgivare förhålla sig till digitaliseringen. De som har den största digitala kompetensen är oftast, men inte alltid, unga personer som vuxit upp i den digitala tidsåldern och blivit specialister på både sociala och digitala medier. Enligt Internetstiftelsen i Sverige, IIS, spenderar unga kvinnor i genomsnitt 12,1 timmar per vecka åt sociala nätverk. Det blir 1 timme och 40 minuter per dag eller lite drygt 10 procent av den vakna tiden. För unga män ligger siffran på i genomsnitt 9,7 timmar per vecka. Statistiken visar även på att antalet timmar sjunker stadigt med åldern. Detta är ett fint bevis på att erfarenhet när det kommer till digital kompetens i stor utsträckning finns hos unga personer. Det kan då tyckas paradoxalt att många av dagens arbetsgivare behöver de unga medarbetarna, men har en oförmåga att se kompetensen hos dem.

”Vi som arbetsgivare måste anpassa och utveckla oss för att attrahera och anställa unga personer på framtidens arbetsmarknad,” säger Henrik Olsson, landschef på Transcom Sverige.

Vi befinner oss alltså nu i en tid där arbetsgivare måste börja anpassa sig och utvecklas. Då är det viktigt att vara öppen för att anställa unga personer. Idag saknar många kunskap om ungas kompetens, och därför måste vi hitta nya kanaler för informationsspridning kring detta.

Som ung, nyutbildad och utan mångårig erfarenhet, fick jag chansen att börja jobba på Effect Management, som i stort sett kännetecknas av riktigt erfarna konsulter med mångårig chefs- & ledarerfarenhet och ofantligt stor kompetens. Det gör mig stolt och glad att arbeta på en plats som är öppen för ung kompetens, respekterar och förstår den kunskap vi bär på och som välkomnar framtidens medarbetare med öppna armar. Och jag vet att jag bidrar, är viktig och att mina kollegor är lika nyfikna på att lära av mig som jag är av dem.

Maja Hedin