En forskare vid Uppsala universitet som jag har haft glädjen av att samarbeta med introducerade en gång begreppet ”reflekterande praktiker”. Med det menade han värdet av att koppla samman breda erfarenheter av ledarskap i praktiken med djupa forskningsbaserade insikter.

Det kan låta pretentiöst men det handlar helt enkelt om att som ledare ibland luta sig tillbaka, zooma ut från vardagen, reflektera över skeenden och händelseförlopp och försöka förstå vad som händer utifrån en vetenskaplig utgångspunkt.

I en tid då flyktiga sociala medier utgör marknadsplats för många gånger oreflekterade åsikter, då antalet likes eller retweets är det som räknas och då fakta inte ens är relevant i debatten, då är jag övertygad om att vi alla, från tid till annan, behöver zooma ut och bli lite av ”reflekterande praktiker”.

Att samverka mellan akademi och praktik är alltså värdefullt, men också att samverka över andra gränser. Jag tror starkt på partnerskap mellan offentlig och privat sektor tillsammans med forskningen. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Det handlar till stor del om att lyfta sig ovanför sin egen organisatoriska ruta och sätta dem vi alla är till för i främsta rummet. Vilka är t ex patienternas, brukarnas, passagerarnas, medborgarnas eller kundernas behov utifrån ett helhetsperspektiv? Hur kan vi tillsammans bidra för att möta dessa behov? Idag och i framtiden?  Kanske handlar det om att bli sedda, få feed back, vara medskapande i att utveckla nya tjänster och produkter? Att få vara med helt enkelt?

För oss på Effect betyder ordet ”partnerskap” att resa en resa tillsammans. Det gör vi ofta med våra modiga kunder, inte sällan även tillsammans med forskare. Vi vet inte alltid hur det blir eller vart vi ska men vi reser tillsammans. Vår erfarenhet är det finns en oerhörd kraft i den här typen av nätverksbaserade partnerskap. Alla kan vara med och bidra med sin del. Vi fångar idéer och utvecklar nya på vägen. Vi har förtroende för varandras kunskap och insikter och lär av varandra. Det är en spännande resa som bygger på stor grad av tillit och med en förmåga att knyta an till djupa forskningsbaserade insikter.

Charlotte Wäreborn Schultz 

______________________________________________________________________________________________________

Effect har ett nära och förtroendefullt samarbete med akademin och samarbetar med såväl Handelshögskolan i Stockholm, Centrum för Tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, Mälardalens Högskola, som med enskilda skickliga forskare från universitet och högskolor i Sverige och Europa. Vi tror på kraften i att kombinera praktisk erfarenhet med ledande forskning och akademins inställning – att ifrågasätta, undersöka, lära och skapa ny kunskap i nya situationer.