Anna Tufvesson

Annas starkaste drivkraft är att få känna delaktighet i människors utveckling. Hennes bakgrund som kommunikatör och förståelse för vad kommunikations- och HR-enheter kan åstadkomma tillsammans har varit till glädje för många kunder. Under 15 års tid har Anna har arbetat med strategisk och operativ ledar- och medarbetarutveckling, först som egen konsult och mellan 2002-2009 som managementkonsult i Effect Management. Under 2009-2014 var Anna organisationskonsult i Karlstads kommun. Efter en kortare sejour som chef för utvecklings- och utbildningsenheten på Landstinget i Värmlands HR-avdelning delar Anna idag sin tid mellan att vara konsult på Effect och medarbetar- & ledarutvecklare i Karlstads kommun. Anna brinner för det kommunikativa medarbetarskapet och ledarskapet. Hon har skrivit böckerna “Kommunikation som verktyg för ledare och medarbetare” (2008) och “Aktivt medarbetarskap” (2017). 

Anna jobbar allra helst med kunder som vill arbeta för en röd tråd mellan ledar- och medarbetarpolicy, rekrytering av chefer, utveckling av ledare, mätningar av ledar- och medarbetarskap och belöningsprocesser. Enskild handledning av chefer som ibland bygger på ren coaching men också möjlighet att ge konsultråd och träna inför kniviga samtal är hennes sätt att jobba med chefshandledning.

Efter sju år som lärare och studierektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet vet Anna värdet av att stödja sig på forskning och jobba med utredningar och mätningar på ett vetenskapligt sätt.

Eftersom Anna även har en bostad på spanska sydkusten (i Nerja) erbjuder hos ledningsgrupper att förlägga sin utveckling där med ett helhetskoncept för en minnesvärd upplevelse för hela gruppen.