Select Page
Video som en integrerad del av ledningsarbetet

Video som en integrerad del av ledningsarbetet

Effects Jakob Rubenson, som ofta arbetar med film, skriver om hur video borde vara ett naturligt inslag i ledningsarbete och ger enkla tips på hur man kan jobba utifrån Effects egna erfarenheter.  Video är ett billigt och enkelt sätt att snabbt nå och engagera många...