Casebeskrivningar

Här finner du exempel på några typiska uppdrag som vi arbetat med.
Kanske känner du igen just din utmaning i något av dessa?

_g6q0274

Kontakta oss gärna för att veta mer om våra exempel, men också om du har funderingar på hur vi skulle kunna hjälpa just dig.
Välkommen!

et-

Strategistöd för tillväxt

För en av de ledande aktörerna i en bransch som vänder sig mot foodservice arbetade vi som stöd i framtagande av den strategiska planen för att positionera sig som tydligt upplevd marknadsledare och för att dubbla omsättning med bibehållen eller ökad vinstmarginal.

 

Läs mer

Insatsen startade med att arbeta fram en varumärkesplattform som sedan fick vägleda de strategiska besluten och handlingsmönstrena för att förbättra såväl kommersiellt som industriellt system.

Nyckelord:
- Utifrån-in, varumärket som ledstjärna för strategi
- Medarbetarinvolvering
- Systematisk företagsutveckling
et-

3 V

Varumärke, Värdegrund, Vision
För ett kommunalt bolag har vi arbetat med att skapa en gemensam plattform, ett syfte och en målbild för att skapa strategisk puls i verksamheten.

Läs mer

Flera olika förvaltningar hade sammanförts i ett gemensamt kommunalt bolag och behovet av att skapa en gemensam kultur och ett framåtriktad arbetsklimat var stort. Genom att involvera och engagera hela styrelsen, ledningen och alla medarbetare blev resultatet ett strategiskt koncept med bolagets ”hjärta” som tjänar som ledstjärna för allt strategiskt och operativt arbete. Värdegrund och varumärke stärktes och arbetades in och ut i verksamheten och i dess gränssnitt mot omvärlden.

Nyckelord:
- Skapa känsla av sammanhang
- Bolagets ”hjärta” och roll
- Medarbetarinvolvering
- Gemensamma drivkrafter
– Se framåt
et-

Traineeprogram

För ett stort multinationellt bolag driver Effect bland annat deras topprankade traineeprogram. Kompetensförsörjning och employer branding är avgörande för att kunna vara marknadsledare inom deras respektive verksamhetsområden.

Läs mer

Varje år rekryterar företaget 10 traineer som under ett år roterar mellan olika divisioner, i Sverige och internationellt, och deltager i olika utvecklingsprojekt med målsättning att snabbt klättra inom företaget efter genomfört program. Effect driver utbildningsdagarna som syftar till att öka insikter och kunskaper inom områden som att leda sig själv, leda andra, leda förändring och leda affärer.

Nyckelord:
- Leda sig själv
- Förstå en komplex helhet
– Mission, vision, strategi
- Karriärplanering

Läs mer

Insatsen startade med att arbeta fram en varumärkesplattform som sedan fick vägleda de strategiska besluten och handlingsmönstrena för att förbättra såväl kommersiellt som industriellt system.

Nyckelord:
- Utifrån-in, varumärket som ledstjärna för strategi
- Medarbetarinvolvering
- Systematisk företagsutveckling

Läs mer

Flera olika förvaltningar hade sammanförts i ett gemensamt kommunalt bolag och behovet av att skapa en gemensam kultur och ett framåtriktad arbetsklimat var stort. Genom att involvera och engagera hela styrelsen, ledningen och alla medarbetare blev resultatet ett strategiskt koncept med bolagets ”hjärta” som tjänar som ledstjärna för allt strategiskt och operativt arbete. Värdegrund och varumärke stärktes och arbetades in och ut i verksamheten och i dess gränssnitt mot omvärlden.

Nyckelord:
- Skapa känsla av sammanhang
- Bolagets ”hjärta” och roll
- Medarbetarinvolvering
- Gemensamma drivkrafter
– Se framåt

Läs mer

Varje år rekryterar företaget 10 traineer som under ett år roterar mellan olika divisioner, i Sverige och internationellt, och deltager i olika utvecklingsprojekt med målsättning att snabbt klättra inom företaget efter genomfört program. Effect driver utbildningsdagarna som syftar till att öka insikter och kunskaper inom områden som att leda sig själv, leda andra, leda förändring och leda affärer.

Nyckelord:
- Leda sig själv
- Förstå en komplex helhet
– Mission, vision, strategi
- Karriärplanering