Select Page
Kraften i samverkan mellan akademi och praktik

Kraften i samverkan mellan akademi och praktik

En forskare vid Uppsala universitet som jag har haft glädjen av att samarbeta med introducerade en gång begreppet ”reflekterande praktiker”. Med det menade han värdet av att koppla samman breda erfarenheter av ledarskap i praktiken med djupa forskningsbaserade...
Vad är egentligen ”det nya svarta”?

Vad är egentligen ”det nya svarta”?

Peter Rovér tycker till om “det nya svarta”.  ”Relations are to this era what efficiency was in the past”. Många samtal om långsiktig framgångsrik företags- & verksamhetsutveckling har i dag tendensen att bli fragmenterade och med inslag av stress...
Video som en integrerad del av ledningsarbetet

Video som en integrerad del av ledningsarbetet

Effects Jakob Rubenson, som ofta arbetar med film, skriver om hur video borde vara ett naturligt inslag i ledningsarbete och ger enkla tips på hur man kan jobba utifrån Effects egna erfarenheter.  Video är ett billigt och enkelt sätt att snabbt nå och engagera många...