Staber och kärnverksamhet – dansa ihop!

Staber och kärnverksamhet – dansa ihop!

Balansen mellan linje och stab är en fråga som är ständigt närvarande i många organisationer. Är staben högsta ledningens verktyg och förlängda arm, eller till för att göra kärnverksamheten briljant? Både och såklart! Alla i en verksamhet vet ju vad som är är bäst för...
Kraften i samverkan mellan akademi och praktik

Kraften i samverkan mellan akademi och praktik

En forskare vid Uppsala universitet som jag har haft glädjen av att samarbeta med introducerade en gång begreppet ”reflekterande praktiker”. Med det menade han värdet av att koppla samman breda erfarenheter av ledarskap i praktiken med djupa forskningsbaserade...
Vad är egentligen ”det nya svarta”?

Vad är egentligen ”det nya svarta”?

Peter Rovér tycker till om “det nya svarta”.  ”Relations are to this era what efficiency was in the past”. Många samtal om långsiktig framgångsrik företags- & verksamhetsutveckling har i dag tendensen att bli fragmenterade och med inslag av stress...