ALUMNITRÄFF 19 MAJ

Vi bjuder in alla Effect-alumner till en träff den 19 maj. Har du deltagit i något av våra Öppna Ledarskapsprogram så är du en Effect-alumn. Vi vill inspirera dig samt ge dig möjlighet att utveckla ditt nätverk genom kära återseenden med gamla kurskamrater, eller...

Vad är distansledarskap?

En distansledare är skicklig på att använda visioner och mål, både för att skapa energi, för att rikta in medarbetarna, och för att skapa uppföljning. En duktig distansledare bygger tillit och förtroende, inte bara mellan sig och medarbetarna, utan mellan medarbetare...

Succéworkshopen är tillbaka!

8-9 mars arrangerar vi återigen succéworkshopen Lean Change Management! Workshopen leds av Niklas Modig, en av Europas främsta Lean-forskare och författare till bästsäljaren Detta är Lean. Workshopen riktar sig till ledning och personer involverade i...

Medarbetarskap

Genom att vara tydlig med vad som förväntas av alla i medarbetarskapet och ge tydlig återkoppling på hur man lever upp till det, skapar man bra förutsättningar för effektivitet, lönsamhet och god arbetsmiljö. Hur man kan arbeta med medarbetarskap? – kontakta...