Select Page

Jobba hos oss

jobbahososs

Vi drivs starkt av våra värderingar och vi tror på människors behov av att tillhöra en grupp som presterar tillsammans. Hos oss är ingen konsult en egen resultaträkning. Vi styr inte på beläggningsgrad eller intäkter på individnivå utan har hela tiden företagets övergripande resultat i fokus, och vi vet att teamtanken verkligen lönar sig.

Effect Management har funnits i 27 år och i är idag 16 medarbetare med kompletterande kompetenser. En del av oss arbetar framför allt med affärsutveckling, utredningar och organisationsutveckling. Andra har större fokus på individer och grupper. Alla med egen erfarenhet av att vara chef. Förändringsarbeten innebär att organisationer behöver olika kompetenser i olika faser. Ofta arbetar vi tillsammans i uppdrag, i olika konstellationer. Vi arbetar med evidensbaserade metoder och med ett nätverk av forskare som vi tar in i uppdrag när vi behöver spetskompetens.

Våra uppdrag är till 60% inom näringslivet och till 40% inom offentlig sektor. Vi har kontor i Karlstad och Stockholm. Majoriteten av våra uppdrag är i Sverige men vissa sker internationellt.

Eftersom efterfrågan på våra tjänster är stor behöver vi få fler kollegor. Hos oss är kompetens en viktig framgångsfaktor, men attityd och passion det som gör skillnaden.

Konsult med fokus på strategisk utredning/analys och organisationsutveckling inom offentlig sektor

Vill du tillsammans med oss bidra till en verksamhetsutveckling som gör skillnad? Vi söker dig som har förmåga att tydliggöra organisationers sammanhang och omvärldssituation. Som kan skapa rätt förutsättningar för våra kunder att nå resultat genom en väl förankrad vision som visar vägen, tydliga mål, strategier som driver förändringsarbetet framåt och struktur som klargör roller och ansvar. Du engageras av samverkanslösningar över organisationsgränser med medborgarnas behov av effektiva helhetslösningar i fokus.

Exempel på uppdrag där vi behöver din kompetens och erfarenhet är kartläggning av nuläge, vision och mål, genomlysning hur styrningen fungerar och får genomslag i praktiken samt utvärderingar av måluppfyllelsen. Du får möjlighet att göra organisationsöversyner och utvärdera samverkansprocesser, genomföra översyn av styrmodeller och uppföljningssystem samt analysera organisationskultur och samverkansförmåga.

Vi söker dig som har en relevant akademisk bakgrund och har en gedigen chefserfarenhet. Vi uppskattar att du är en analytisk, driven och strategisk utredare inom offentlig sektor samt erfarenhet av att arbeta som konsult i såväl större som mindre verksamheter.

Utvecklare av digitala ledarskaps-och medarbetarutbildningar

Vi behöver dig som har en god erfarenhet av e-learning och interaktiva digitala workshops, med inriktning på ledarskap och medarbetarskap. Du vill som vi framför allt  arbeta med innehållet i våra utbildningar. Vi arbetar med både nationella och internationella uppdrag för stora likväl som mindre organisationer som vill satsa på att bygga gemensamma förhållningssätt, kompetens, struktur och kultur. Det som utmärker oss är vår djupa kunskap inom de områden där vi skapar utbildningar och att vi arbetar med riktiga lärare i våra digitala lösningar. Vi bidrar alltså med fackkunskap och inte bara vad gäller tekniska eller produktionsmässiga lösningar. Vi har som ambition att bli en av Sveriges ledande aktörer inom digitalt lärande inom ledarskap och management. Vi söker dig som har rätt och uppdaterad kunskap och kompetens om digitala media för e-learning och digitalt lärande av chefer och ledare. Men också hur arbetssättet för ledare förändras och kan effektiviseras med hjälp av nya verktyg och kanaler.

 


För mer information kontakta:

peterr-3

Peter Rovér, VD.
peter.rover@effect.se

 

 

 

 

 

Anne-Charlotte Sverkström, Konsultchef.
anne-charlotte.sverkstrom@effect.se