Kurser & seminarier

Tillsammans skapar vi resultat!

Vill du utveckla din organisation, dina ledare, dina medarbetare eller dig själv?

Vi på Effect Management arbetar alltid med slutmålet att öka effektivitet och lönsamhet för våra kunder. Vägen dit ser olika ut för varje kund. Ett bra sätt är att delta i något av våra öppna program.

>> Läs mer om vårt konsortieprogram för våra ledarutvecklingskurser.

Se vårt utbud av Öppna Program nedan. Alla våra program går att få med ett internt skräddarsytt upplägg. Kontakta oss för att veta mer.

Välkommen!

Ekonomi för Chefer & Ledare

Den här workshopen syftar till att ge dig som ”icke-ekonom” de viktigaste nycklarna till att kunna få en bättre övergripande kontroll på din verksamhet och förstå ekonomiska samband.

Grundläggande Chefs & Ledarskap

Programmet riktar sig till dig som vill få ett antal konkreta verktyg så att du kan känna större trygghet i ditt ledarskap och ge dig goda förutsättningar för att kunna skapa resultat genom andra, dem du leder.

Integrerat Ledarskap

Programmet riktar sig till erfarna chefer och ger verktyg för att hantera utveckling, ledarskap och affär genom fokus på individ, grupp och organisation, och samspelet däremellan.

exeQtive

exeQtive är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med personal – och resultatansvar. Programmet består dels av utbildningsdagar, samt dels en personlig mentor som följer och stödjer adeptens utveckling under ett år.

Change Management Boost

Denna 2-dagars utbildning i workshopformat är en bra injektion för, och en möjliggörare till, att lyckas väl med förändringsledarskapet.

Lean Change Management Workshop

Workshopen leds Niklas Modig – en av Sveriges främsta Leanforskare och författare till succéboken Detta är Lean. Fokus är från ”VAD till HUR”.

Retorik för Chefer & Ledare

Använd retoriken för att påverka, bli hörd, inspirera, bygga argumentation och bli förstådd. Välkommen till en exklusiv workshop på två dagar där du och din retorik står i fokus och utvecklas.

exeQtive steg 2

Exklusivt för dig som har gått exeQtiveprogrammet tidigare erbjuder vi en fördjupningsutbildning som ger dig nya insikter och verktyg om dig själv, ditt ledarskap och hur du kan vidareutveckla din verksamhet.

Affärsmannaskap för Tekniker

Det finns en stor vinning när organisationens tekniker i större utsträckning blir medvetna om sin roll i helheten, förstår affärer och behovet av att lösa kunders problem med lösningar som kan generera intäkter och lönsamhet.

Stress & Hälsa

I utbildningen får du ökade kunskaper kring stress och hur det påverkar oss, tips på aktiva åtgärder samt exempel på negativa signaler att vara uppmärksam på.

Medarbetarskap 1-dagsutbildning

Till dig som är ledare: Utbilda själv din arbetsgrupp i aktivt medarbetarskap!