Select Page

Lena Bjuresäter

Lena har ett stort intresse för att få medarbetare, företag och organisationer att utvecklas mot den önskade framtiden. Hur man med relativt enkla och noga utvalda frågeställningar kan få medarbetaren, företaget eller organisationen att kreativt och med stor motivation hitta egna vägar för utveckling eller förändring.

Lena möter alltid individer, grupper och organisationer utifrån resurser, styrkor och goda egenskaper. Det märks att hon har stor erfarenhet och kunskaper i Lösningsfokus (Solution Focus) och kan på ett kreativt sätt sprida förhållningssätt och metoder vidare till andra, såväl chefer, ledare som medarbetare.

Lena kan erbjuda både stöd och verktyg till chefer, ledare och arbetsgrupper som vill göra framsteg. Lena arbetar utifrån ”Genom att utveckla människan utvecklar vi även organisationen och i slutändan affären”.

Lena bidrar gärna  till att utveckla en företagskultur som främjar kreativitet, arbetsglädje och utveckling, blir mer attraktiv för både sin personal och sina kunder och på så vis även mer lönsamma.

Att bestämma sig för att starta och driva en fristående skola har gett Lena stor erfarenhet och kunskaper kring vikten av att skapa goda relationer samt ha en kommunikation som blir bra för de hon kommunicerar med. Lösningsfokus har varit grunden i allt, från ledarskapet hos pedagogerna i klassrummet som i sin roll som chef/ledare. Samtidigt att det är otroligt viktigt med struktur, ordning och ständigt kvalitetsarbete, där alla är inkluderade.

Då Lena har en genuin kunskap och erfarenhet i att handleda/coacha efterfrågas hon ofta i situationer där individer/grupper vill komma vidare, behöver komma ur en konfliktsituation m.m.

Hon arbetar med fokus på att visualisera den önskade framtiden, målet, samt de små stegen, delmålen, som skall vara till hjälp för att göra målet greppbart och realistiskt.

Eftersom Lena har sin bakgrund i utbildningsvärlden är hon skicklig på att vid sina utbildningstillfällen/workshops låta deltagarna öva den teoretisk kunskap de får med många praktiska övningar. Hon har en entusiasm och ett positivt förhållningssätt som smittar av sig.

Lenas styrka i konflikthanteringssituationer är att hon får personerna med sig i arbetet mot den önskade framtiden, när konflikten är mindre eller inte finns alls. Hon identiferar när detta redan uppstår idag för att sedan bygga vidare på detta mot den önskade fram tiden. Detta skapar såväl hopp som motivation hos dem hon arbetar tillsammans med.