Select Page

Vi får nytt och förnyat förtroende av våra kunder inom privat och offentlig sektor. Därför fortsätter vi att växa och stärka upp för att arbeta med våra kunders viktiga förändrings- och tillväxtresor. Nyligen har Lena Bjuresäter och Bengt Enbom börjat som konsulter och utbildare på Effect.

Vi välkomnar Lena som ett tillskott till vårt team av ledare- och organisationsutvecklare där Lenas djupa kunnande inom Lösningsfokus (Solution focus) kommer att ytterligare stärka oss att träna ledare och medarbetare i detta förhållningssätt. Lena har arbetat som konsult under flera år och dessförinnan etablerat och drivit verksamheter inom utbildning.

Bengt Enbom kommer senast från en position som HR-direktör på CEVT, ett systerföretag till Volvo PV. Ledarskap och HR-strategiska frågor – Remote Leadership, internationell HR inklusive Mobility och Cross Culture är områden som Bengt kommer att fokusera på.

Varmt välkomna Lena och Bengt!