Effects Jakob Rubenson, som ofta arbetar med film, skriver om hur video borde vara ett naturligt inslag i ledningsarbete och ger enkla tips på hur man kan jobba utifrån Effects egna erfarenheter. 

Video är ett billigt och enkelt sätt att snabbt nå och engagera många och borde vara ett naturligt inslag i ledningsarbetet i alla typer av organisationer.
Snabbt mobilt bredband och fiberanslutna hem har gett video en helt ny roll i våra liv. Det är inte länge sedan den tablå-drivna TV-kvällen stod för nästan all vår konsumtion av rörlig bild. Idag ser det annorlunda ut, med en mängd av leverantörer som förser oss med video när vi själva vill och behöver. Vi tittar på film och TV via Netflix och liknande tjänster, väljer i det obegränsade utbudet av video på Youtube och fångas av korta filmer på Facebook.  Videons framgång beror dels på styrkan i mediet som sådant, dels i smart paketering och producenter som hela tiden utvecklar form och innehåll. Kunskapen om vad som fungerar och hur man på bästa sätt fångar och engagerar sin publik utvecklas varje dag. Som privatpersoner använder många av oss också video för att kommunicera med kompisar eller som ett sätt att lagra en upplevelse. Samtidigt uppfattas video som krångligt och dyrt av organisationer som inte har det som kärnverksamhet. När vi beställer en film blir den ofta onödigt komplicerad och dyr och lånar ofta sin form från hur TV såg ut innan Internet.

Vi på Effect utvecklar nu tillsammans med några av våra kunder video som ett viktigt verktyg i ledningsarbetet. Med enkla billiga inspelningar kan en chef eller expert snabbt nå alla i verksamheten. Eftersom man med rörlig bild både kan distribuera information och påverkar känslomässigt är det större chans att budskapet fastnar hos mottagaren. I de fall man behöver stötta budskapet från ledningen, kan korta intervjuer ute i organisationen ge argumenten liv och förankring.

Några exempel
I ett visionsprojekt genomförde vi ett stort antal workshops där över 700 medarbetare diskuterade organisationens framtid. Diskussionerna triggades av några enkla videofilmer med ledningsrepresentanter och korta intervjuer med anställda. Av mötets 90 minuter var ungefär 10 minuter video.

På en stor tillverkningsindustri har vi under flera år använt video i olika former för att vid enhetsmöten visa på exempel i företagets förändringsarbete. Enkla filmer där anställda berättar om vad de gjort och vad det betytt har synliggjort resultat för företagets anställda och byggt stolthet och engagemang i gruppen där arbetet utförts. Här har vi även gjort enkla intervjuer när företaget fått besök av koncernledning eller ministrar och på så sätt låtit alla anställda ta del av besökarens upplevelser av fabriken.

I ett stort e-lärande-projekt har filmer med lärare, chefer och anställda, allt filmat i företagets lokaler, en central roll. Att företagets personal själva berättar om hur de ser på utmaningen att vara chef ökar engagemanget hos deltagarna och kopplar ihop utbildningens material med företagets verksamhet.

Saker vi lärt oss

  • Vi gör ofta enkla filmer med få klipp, utan musik, intro, grafik eller slutskylt. Den som pratar filmas rakt upp och ner. Kanske i två eller tre delar som redigeras till en film.
  • Skall videon visas på ett möte stoppar vi in filmen i Powerpoint och skickar Powerpointfilen. Det är viktigt att mottagaren kontrollerar att allt fungerar innan mötet startar.
  • Eftersom vi ofta kontrollerar hur materialet presenteras kan saker som är dyrt eller krångligt visas bredvid filmen. Man kan tex skriva vem som är med i texten innan filmen istället för att göra en namnskylt.
  • Om vi ber en filmare göra filmen säger vi att vi vill ha en enkel inspelning, inte en färdig film. Det går att filma själv, tex med en mobiltelefon, men materialet blir bättre om man ber en filmare göra inspelningen. Bestäm sedan själv vilka bitar som skall vara med och be om en enkel redigering.
  • Se till att den som är med på filmen är väl förberedd och att själva inspelningen går snabbt och smärtfritt. Bäst resultat får man om video blir ett stadigt förekommande inslag i ledningskommunikationen. Det är viktigt att chefen känner att detta var enkelt och kul.

Jakob Rubenson