Effect i siffror

Effect Management startade 1989.
Högsta kreditvärdighet sedan 1999 enligt kreditinstituten.
Managementkonsultdelen namnändrades till Effect Management Development 2005 och har idag 15 anställda.
Utsedda till Gasellföretag (enl. Dagens Industri) 2004 och 2007.

Marknad

 • Effect Management Development har gjort tjänster åt över 800 kunder
 • I genomsnitt är c:a 120 kunder aktiva under ett år
 • Ett 10-tal kunder har varit med sedan starten
 • På fem år fördelar sig kunderna 50/50 på näringsliv och offentlig sektor
 • Effect Management Development har inte marknadsfört sig internationellt, men ändå utfört uppdrag i 10-talet länder utöver Sverige

Verksamhet

Effect Management Development har

 • genomfört c:a 150 fleråriga ledningsgruppsutvecklingar
 • haft c:a 10 000 ledare i utvecklingsprogram
 • coachat c:a 350 ledare och specialister individuellt
 • tränat c:a 350 grupper i teamarbete sedan 2001
 • genomfört medarbetarutveckling för c:a 1 000 personer/år
 • medverkat till start av över 300 nya företag
 • medverkat i att ta fram över 750 affärs- och verksamhetsplaner

Utveckling

Effect Management Development

 • utvecklar egna koncept för affärs- & verksamhetsutveckling, ledarskap & ledningsarbete, utbildning, analyser och utredningar
 • lägger ner c:a 200 dagar/år på utveckling av tjänster och koncept
 • avsätter c:a 2 veckor/år och konsult till egen kompetensutveckling