Om oss

Effect kombinerar det strukturella och det kulturella i företags- och verksamhetsutveckling. Vi vet att all utveckling är fasberoende och att olika kompetens och metoder behövs i olika faser. Därför har Effect ett brett spann av kompetensprofiler där vi oftast är flera som arbetar tillsammans i våra uppdrag. Vi arbetar med både Management Consulting och Utveckling/Utbildning vilket gör det möjligt för våra kunder att alltid ta del av färska exempel och pedagogik i framkant.

Vi har ett väl utvecklat nätverk av forskare och specialistkonsulter inom olika discipliner som vi använder i uppdrag när vi behöver  särskild kompetens och nya perspektiv. Vi tror på kraften i att kombinera praktisk erfarenhet med ledande forskning och akademins inställning – att ifrågasätta, undersöka, lära och skapa ny kunskap tillsammans i nya situationer. Vi utmanar gärna både oss själva och våra uppdragsgivare för att göra bra företag och organisationer ännu bättre.

Effect arbetar med såväl fysiska som digitala lösningar för ledningsarbete, ledarutveckling och affärs- och verksamhetsutveckling tillsammans med våra kunder. Det är resultatmålen som styr vilka metoder vi använder. Det digitala arbetssättet och det digitala lärandet är inte en ersättning för det som fungerar – det är en förlängning som vi menar fungerar när det ställs krav på snabbhet  och räckvidd där många är inblandade.

Vi som arbetar på Effect är erfarna konsulter och ledarutvecklare, med såväl akademisk kompetens som erfarenhet från ledande befattningar inom näringsliv och förvaltning. Vi arbetar inte med juniorkonsulter, utan de som vi frontar med hos våra kunder är också de som genomför uppdragen.

Effect har haft sin bas i Karlstad från start. Vi är vana att jobba i olika miljöer; storstad och landsbygd, Sverige och internationellt samt inom privat och offentlig sektor.

På Effect har vi principen att medarbetare i Effect skall vara anställda i företaget. Det innebär att alla som anlitar oss inte bara har tillgång till de konsulter som genomför uppdraget. Allas kompetens står till förfogande även om det bara är några som aktivt deltar i det aktuella uppdraget. Till skillnad från andra liknande företag styr och mäter vi heller inte på beläggningsgrad per konsult. På Effect har vi en resultat- och balansräkning. Det ger ett bra samarbetsklimat och säkerställer att kundernas behov alltid går före en enskild konsults jakt på beläggningsgrad.

 

Effect i korthet

 • Managementkonsulting och Ledarutbildning
 • Har funnits i över 25 år – grundat 1989
 • Kombinerar praktisk erfarenhet med ledande forskning, traditionellt med digitalt ledningsarbete och lärande.
 • Bred kompetensbas inom bl a Ledningsarbete, Affärsstrategi, Verksamhetsstrategi (Lean), Chefs- & Ledarutveckling, HR, Utbildning, Utredningar mm
 • Vana att arbeta i olika miljöer – alltifrån koncernledning i storstad till ”operatörshytten” i bruksmiljön. I Sverige, Norden och Europa.
 • 15 egna konsulter och utbildare, samt ett stort nätverk med kompletterande kompetenser.
 • Cirka 50% inom privat sektor och 50% inom offentlig sektor och akademi.
 • Högsta kreditvärdighet sedan 1999 enligt kreditinstituten
 • Kontor i Karlstad och Stockholm

Vad vi gör

 1. Ledarskap & ledningsarbete
 2. Affärs- & verksamhetsutveckling
 3. Analyser & utredningar
 4. Anpassade utbildningar, Öppna kurser & seminarier

“Vi driver och utvecklar det företag vi själva skulle vilja vara kunder till!”