Select Page

Vårt tänk

Vi driver och utvecklar det konsultbolag vi själva skulle vilja vara kunder hos.

 

För oss betyder det

  • Vi är genuint drivna av att alltid hålla hög kvalitet
  • Vi är ärliga och seriösa
  • Vi fokuserar på att det vi gör ger effekt – på riktigt
  • Vi är en spännande mötesplats för människor som gillar utveckling och lärande
  • Vi har ett internt klimat som bygger på viljan att alltid göra varandra bättre
  • Vi har alltid prioriterat långsiktig lönsamhet och substansuppbyggnad. Det skall vara tryggt att samarbeta med oss. Våra kunder och medarbetare skall alltid veta att vi finns idag, imorgon och även i övermorgon
  • Vi växer och är framgångsrika

 

Vår syn på ledarskap & medarbetarskap

screen-shot-2016-10-31-at-11-33-52I vår syn på organisation tar vi utgångspunkt i systemteorin. Vi ser organisationen som ett system som utgörs av delarna Kulturen, Strukturen, Medarbetarskapet och Ledarskapet

I detta system är alla deltagande individer medarbetare. Vissa medarbetare har dessutom en roll att leda andra. All interaktion mellan systemets individer sker i kulturen. Strukturen existerar för att skapa förutsägbarhet, driva och utveckla verksamheten i önskad riktning.

Att vår grundsyn kring organisation utgår från ett systemteoretiskt, holistiskt perspektiv innebär att det inte går att beskriva en del i systemet utan närvaro av de andra. Ledarskap och Medarbetarskap påverkar och påverkas av varandra. Ett väl utvecklat ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för fungerande samverkan. Kontexten för denna interaktion är kulturen som påverkar och påverkas av strukturen.

 

Vårt pedagogiska upplägg

”Modernt ledarskap” är ett ledarskap baserat i sin grund på delaktighet och omtanke om hela människan, där flera förskjutningar i vår syn på arbete, uppgifter och roller förändrat mycket under senare år – bland annat genom distansarbete, aktivitetsbaserade arbetssätt, nätverk och digitalisering. Vår grundläggande syn på människan som en ansvarstagande individ, som både vill och kan ta ansvar, lägger fokus på en mängd olika förmågor. Det blir viktigt för att bedriva ett ”effektivt ledarskap” i ett arbetsliv som förändras snabbt. I dag växer också fokus på medarbetarskap och vad som krävs för att vara en bidragande medarbetare. I ledarskapet, medarbetarskapet och nya typer av teamgränser ligger flera utmanande och intressanta spänningar som kommer att kräva nya angreppssätt och metoder för ledning, styrning och för att göra ett bra arbete.

Vi på Effect vill lyfta fram ledaren som en social arkitekt, vikten av relationsbaserade förmågor, men också förmågor kopplade till att bygga strukturer i en organisation vad avser både ledning och styrning och det allt större behovet av samverkan mellan människor, maskiner och data. Ett ökat fokus på tillit, relationer och hur samarbeten utvecklas genom digitala och fysiska möten blir därmed centrala i det moderna ledarskapet.”

Läs mer här