Affärsmannaskap för Tekniker

SONY DSC

För att kontinuerligt kunna möta nya utmaningar med gott resultat behöver organisationer mobilisera sina totala resurser och effektivisera verksamheten. Tekniker behöver i större utsträckning bli medvetna om sin roll i helheten, förstå affärer och behovet av att lösa kunders problem med lösningar som kan generera intäkter och lönsamhet.

 

Syftet med kursen

Syftet med Affärsmannaskap för tekniker är att öka förmågan att besvara kritiska frågor som exempelvis:

  • Vilka aktiviteter inom företaget bidrar till att mitt företag är lönsamt?Hur balanserar man olika insatser/investeringar för optimalt resultat?
  • På vilket sätt bidrar mitt arbete till företagets övergripande mål?
  • Hur kan jag öka det positiva bidraget till mitt företags lönsamhet?
  • Vad är vi riktigt bra på att utveckla själva och vad skall vi låta duktiga partners göra?
  • Vad är det som gör att vi kan konkurrera. Är det tekniska funktioner, kvalitet, design, leveransprecision, produktionskostnad, underhållskostnad, flexibla betalmodeller?

 

Jag har fått en helt ny förståelse för hur min roll hänger ihop med hela organisationen. Det här kommer att göra skillnad för mitt tänk. 

 


 

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mig för att få mer information om programmet, eller om hur vi kan skräddarsy ett upplägg för era tekniker.

Telefon: 070-532 23 52
Epost:helena.evaldsson@effect.se

 

Skills

Posted on

October 1, 2016