Select Page

Business Model Canvas / Affärsmodellering

Vi hjälper våra kunder att skapa och optimera sina affärsmodeller.

Affärsmodellering spelar allt större roll för att skapa framgångsrika affärer. Företag inom kraftigt konkurrensutsatta branscher t.ex. mobiltelefoni, sportartiklar, möbler, flygresor etc. ofta med i stort sett identiska erbjudanden, uppvisar helt olika resultat – ibland beror detta på tekniska innovationer men allt oftare beror de stora skillnader på  innovativa affärsmodeller. En Business Model Canvas är ett visuellt verktyg som erbjuder ett effektivt sätt att tillvarata olika personers perspektiv så att de olika delarna i en affärslogik på ett tydligt sätt kan beskrivas, och skapa förståelse för hur de samverkar till en logisk helhet.

Resultatet av en genomförd business model canvas övning blir bl.a

  • En affärsmodell-Canvas
  • Affärslogikens nyckelkomponenter och dess inbördes relationer avbildade i diagram (Business model canvas)
  • Underlag till företagets affärsplanering
  • Affärsmodell-Canvas ger ett utmärkt underlag för mer detaljerad affärsplanering.
  • Grund för bättre kommunikation
  • Canvasen kan användas som ett verktyg för bättre kommunikation till företagets anställda, partners, leverantörer, investerare och till dess kunder
  • Verktygslåda för fortsatt affärsmodellering

Hur fungerar det hos er?

Vilken affärsmodell använder din organisation?

Hur vet du att din affärsmodell är förankrad i organisationen?

Vad skulle ni behöva göra för att förbättra affärsmodellen?

 

Vi jobbar enligt en väl beprövad stegvis process.  Processen passar för alla företag (och andra organisationer) oberoende var man är i sin livscykel.

 

businessmodelcanvas

Business Model Canvas är ett viktigt strategiskt hjälpmedel för att skapa innovativa affärsmodeller. Canvasen är utvecklad av Alexander Osterwalder och professor Yves Pigneur och har blivit mycket populär.


Hör av dig om du vill veta mer

Om du vill veta hur vi kan hjälpa dig med affärsmodellering får du gärna höra av dig till oss så berättar vi mer.

054-10 00 11
info@effect.se

 

 

Skills

Posted on

October 1, 2016