Select Page

Change Management Boost

Railway in fog

Står du inför, är på väg in i eller mitt uppe i en förändring där du förväntas ta ett förändringsledarskap? Du kanske är förändringsägare, förändringsledare, förändringsagent eller linjechef där förändringen skall implementeras? Då är denna 2-dagars utbildning i workshopformat en bra injektion för, och en möjliggörare till, att lyckas väl med förändringsledarskapet. 

Utbildningsprogrammet bygger i grunden på John Kotters 8 steg för lyckade förändringar, och att se förändringen som fyra huvudfaser som alla har sina syften och avgörande framgångsfaktorer.

 

Det var otroligt värdefull att få jobba med sitt eget förändringsprojekt i kursen, samt att få dra lärdomar av hur andra deltagare jobbat med sina förändringsutmaningar. 

 

Vi varvar teorier med konkreta övningar där vi använder deltagarnas kommande eller pågående förändringsprojekt som underlag. Upplägget passar utmärkt som en uppstart av en förändring för t.ex. en ledningsgrupp, som sedan ska vara förändringsägare, förändringsledare eller förändringsagenter under förändringen. Under kursen utvecklar deltagarna sin egen förändring och kan direkt vid hemkomst köra workshop i sina förändringsprojekt för att driva dessa framåt.  

PRAKTISK INFORMATION

Plats: Konferensgård i Värmland

Datum: Kundanpassade program kan normalt genomföras med ca 5-6 veckors framförhållning.

Pris: 9.000 SEK / deltagare exklusive konferenskostnader. Som kundanpassat program för 6-12 deltagare: 50.000 SEK exklusive omkostnader (resor, lokaler, konferenskostnader och eventuella övernattningar)

Programansvarig: Leif Helgman & Peter Rovér

Kontaktperson: Helena Westerlund helena.westerlund@effect.se, 070-532 23 52

Anmälan: Intresseanmälan sänds till helena.westerlund@effect.se

 

Vill du veta mer?

Det här är en workshop som vi kör både som öppet program samt skräddarsytt. Ta kontakt med mig för att lämna din intresseanmälan, eller för att få information om hur ett organisations- / gruppanpassad workshop kan se ut.

Telefon: 070-532 23 52
Epost: helena.westerlund@effect.se 

 

 

 

Kursledare

Leif Helgman

Leif Helgman har ett handlingsinriktat förhållningssätt, trivs bra i rollen som igångsättare, samt gillar att initiera och driva utvecklingsprocesser. Han har ett öppet och lättillgängligt sätt vilket gör att han snabbt skapar relationer.

Leifs förmåga att kommunicera, inspirera och stödja individen i denne utveckling är viktiga inslag i hans ledarskap, samtidigt som han arbetar medvetet med att utveckla ett bra teamwork. Han har lätt att se och utarbeta övergripande ramverk och strukturer. Leif har en bred erfarenhetsbas från näringslivet. Personalområdet har varit specialområdet med tyngdpunkt på att medverka i och driva olika typer av förändringsprocesser.

Skills

Posted on

October 1, 2016