Select Page

Ekonomi för Chefer & Ledare

Att förstå ekonomi och finansiering för strategisk utveckling. 

Vill du få ökad förståelse för företagsekonomiska samband?

Vill du hitta nya vägar att förmedla ekonomisk information vidare på bästa sätt?

Vill du bli säkrare i budgetering, lönsamhetsbedömningar och riskanalys?

Det är viktigt att som chef och ledare kunna delta i samtal kring verksamhetens ekonomi. Om du som chef eller ledare ej är utbildad ekonom, kan det ekonomiska språket och rapporteringen ibland utgöra ett hinder och leda till ineffektiva processer och fel beslut. Den här workshopen syftar till att ge dig som “icke-ekonom” de viktigaste nycklarna till att kunna få en bättre övergripande kontroll på din verksamhet och förstå ekonomiska samband.

 

Vem kan gå kursen

Workshopen vänder sig till dig som är chef eller ledare med någon form av resultatansvar, och som vill skapa en stabilare företagsekonomisk plattform. Din roll idag är som chef eller ledare med ekonomiskt ansvar för hela eller delar av verksamheten.

 

Vad får du ut av detta program?

  • Ökad förmåga att tyda finansiella rapporter som resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalyser.
  • Kunskap om hur du kommunicerar med ekonomer på ekonomers vis.
  • Genomgång av de senaste trenderna och modellerna inom ekonomi och verksamhetsstyrning – var ligger forskningsfronten och vad ligger bakom det?
  • Du blir bekant med ledande modeller som kundlönsamhetsanalys, alternativ till budget samt det balanserade styrkortet.
  • Kunskap om hur du med hjälp av företagsekonomin kan fatta bättre beslut, undvika fallgropar, och skapa rutiner för att hålla koll på det du vill, samt förmedla ekonomisk information vidare till medarbetare på ett bra sätt.
  • Kunskap som leder till att du lättare kan motivera och underbygga förslag som innebär förändring och ekonomisk påverkan.

 

Martin är en otroligt inspirerande föreläsare! Han gör det svåra enkelt, och gav oss kunskap och verktyg att överskådligt kunna följa och förstå vår verksamhet

Innehåll

Dag 1: Analysera värde

Introduktion till ekonomi och verksamhetsstyrning Betydelsen av att koppla ihop strategi och verksamhetsstyrning. Strategisk kundlönsamhetsanalys – att skapa kundrelationer som bidrar till ökad tillväxt och lönsamhet.

Dag 2: Skapa värde

Budgetering – hur skapar man en fungerande budgetprocess och vilka är alternativen? Att mäta och belöna – vad ska man tänka på? Vilka fallgropar finns? Det balanserade styrkortet – att integrera företagets/organisationens strategi i såväl finansiell som icke-finansiell mätning.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om programinnehållet och upplägg – kontakta mig.

Telefon: 070-532 23 52
Epost: helena.evaldsson@effect.se 

 

 

martin-ek-for-cheferKursledare

Martin Carlsson Wall

Associate professor/docent vid Handelshögskolan i Stockholm -Forskningsledare, Center for Sports and Business -Lärare på chefs- & ledarutbildningen i ekonomi Martins forskning fokuserar på två områden inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Det första området handlar om strategisk verksamhetsstyrning. Hur kan företag bättre koppla ihop strategi och verksamhetsstyrning och vilka fallgropar finns? Det andra området handlar om verksamhetsstyrningens roll för idrottsklubbar och ligor. Som forskningsledare för Center for Sports and Business jobbar Martin nära SHL, Svensk Elitfotboll och andra stora idrotter som handboll, trav och En Svensk Klassiker.

 

 

Skills

Posted on

October 1, 2016