Grundläggande Chef- & Ledarskap

Grundläggande Chef- & Ledarskap

Vårt grundläggande chefs- och ledarskapsprogram är ett praktiskt orienterat Ledarskapsprogram. Programmet riktar sig till dig som vill få ett antal konkreta verktyg så att du kan känna större trygghet i ditt ledarskap och ge dig goda förutsättningar för att kunna skapa resultat genom andra, dem du leder.

Programmet innehåller bl.a. delar kring självkännedom, grupper och grupprocesser,  ledarskap i förändring, kommunikation och situationsanpassat ledarskap. Mångfaldsperspektivet finns integrerat i hela utbildningen. Programmet omfattar totalt 6 dagar.

 

Min syn på ledarskapet har förändrats. Jag har lärt mig verktyg hur jag kan delegera effektivt och jag kommer att ägna mer tid åt att coacha mina medarbetare.

 

Vad får du ut av detta program?

  • Du får lära dig konsten att hantera rollen som ledare, få dina medarbetares förtroende och bli trygg i dig själv som chef.
  • Du får verktyg för att möta situationer som du behöver handskas med som ledare – utmanande samtal, medarbetarsamtal, identifiera och hantera konflikter.
  • Du får kunskap om hur du kan stärka din kommunikation som ledare och bli bättre på att kommunicera effektivt.
  • Du får en personlig ledarskapsprofil, analys och tankar kring dina styrkor och utvecklingsbehov.

 

Programmet riktar sig till dig som vill få ett antal konkreta verktyg så att du kan känna större trygghet i ditt ledarskap och ge dig goda förutsättningar för att kunna skapa resultat genom andra, dem du leder.

 

Praktisk information

Plats: Konferensgård i Värmland

Datum 2018: Vår: 11-12 april + 7-8 maj + 28-29 maj. Höst: 9-10 okt + 30-31 okt + 21-22 nov.

Programansvarig: Jonas Garpe

Kontaktperson: Helena Evaldsson, Effect Management, helena.evaldsson@effect.se, 0705-32 23 52

Pris: 28 000:- + internatkostnader

Anmälan: Skriftlig anmälan sänds till helena.evaldsson@effect.se

 

 

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mig för anmälan, mer information eller om du vill diskutera kring hur ett skräddarsytt upplägg skulle kunna se ut för er.

Telefon: 0705-32 23 52
Epost: helena.evaldsson@effect.se

 

 

 


 

Anmäl dig här

Skills

Posted on

October 1, 2016