Integrerat Ledarskap

Integrerat Ledarskap

Integrerat ledarskap är vår fördjupande öppna ledarutbildning för dig som har varit chef en tid. Den riktar sig till ledaren som vill vidareutveckla sig själv i ledarrollen och få möjlighet att stanna upp, reflektera, diskutera, lära nytt, lära av andra och pröva nya sätt att utöva sitt ledarskap på.  

Vem kan gå programmet

Programmet riktar sig till erfarna chefer och ger verktyg för att hantera utveckling, ledarskap och affär genom fokus på individ, grupp och organisation, och samspelet däremellan. Genom programmet får du möjlighet att även nyttja övriga deltagares kompetens genom erfarenhetsutbyten, och få deras synpunkter på just dina utmaningar. Vi använder annorlunda inslag i vår pedagogik, bl.a. genom verklighetsnära övningar med skådespelare samt även genom webbaserad business simulation i fiktiva ledningsgrupper.

Efter programmet ska du

  • ha ökat medvetenheten om dina och andras beteenden samt konsekvenser av dessa
  • ha utvecklat din tillit till dig själv och andra
  • ha förbättrat din förmåga att kommunicera, lösa konflikter och samarbeta
  • ha förbättrat din förmåga att leda och utveckla egen organisation samt genomföra förändringar
  • ha utvecklat ditt affärsmässiga och strategiska tänkande
  • ha fått ett utökat nätverk

Utbildningsprogrammet omfattar totalt 10 dagar, uppdelat på tre block, samt en examensdag.

 

Programmet har gett mig verktyg att använda vid behov och jag har fått klart för mig vikten av, samt hur jag kan jobba med gruppen, uppföljning etc. för att nå önskade resultat.

 

 

Praktisk information

Plats: Konferensgård i Värmland

Datum: Block 1: 16-18 oktober 2018, Block 2: 4-6 december 2018, Block 3: 5-7 februari 2019, Block 4: 8-9 maj 2019

Programansvarig: Jonas Garpe

Kontaktperson: Helena Evaldsson, Effect Management, 070-532 23 52

Pris: 52 000:- + internatkostnader

Anmälan: Skriftlig anmälan sänds till helena.evaldsson@effect.se

 

 

 

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på om det här är rätt program för dig? Ta gärna kontakt med mig för att veta mer om innehåll och upplägg.

Telefon: 070-532 23 52
Epost: helena.evaldsson@effect.se 

 

 

 Anmäl dig här

 

 

Mycket bra utbildning med mycket kompetenta och trevliga ledare. Utbildningen har en bra mix mellan teori och praktisk tillämpning och har givit mig en hel del konkret kunskap som jag direkt kunnat använda mig av i mitt arbete.

 

 

Skills

Posted on

October 1, 2016