Vi hjälper er utveckla ert Aktiva Medarbetarskap

Aktivt Medarbetarskap handlar om att få alla sina medarbetare att förstå sitt ansvar i att bidra till egen och andras goda arbetsmiljö med sitt sätt att agera och kommunicera.

Effect Management Development har utvecklat en beprövad och mycket uppskattad metod att utbilda i medarbetarskap. Andra organisationer och verksamheter beskriver upplägget som ”genomarbetat, kostnadseffektivt och något som skapar resultat”och medarbetare beskriver det som ”en av de mest uppskattade utvecklingsaktiviteterna någonsin”.

Den medarbetarutbildning vi har tagit fram kopplas samman med er värdegrund, ledar- och medarbetarpolicy. Utbildningen innehåller många övningar. Dessa utgår från ett Aktivt Medarbetarskap där alla får förståelse för hur man är varandras arbetsmiljö och hur man tar ansvar för relationen med sig själv, kollegor, chef och dom man är till för. Att exempelvis få reflektera över hur man vill uppfattas som medarbetare/kollega och hur man gör sin chef bra är nyttigt, intygar många som har deltagit i utbildningarna.

Läs mer här: https://aktivtmed.effect.se/

Citat från tidigare deltagare:

”Det blev så tydligt för mig om mitt eget ansvar för att vi ska ha en bra arbetsmiljö på jobbet.”

Vi erbjuder förutom denna medarbetarutbildning även:

  • Inspirationsföreläsningar om Aktivt medarbetarskap
  • Workshops Aktivt medarbetarskap för arbetsgrupper
  • En digital portal för både ledare och medarbetare om Medarbetarskap
  • Ledarutveckling för att träna chefer i ett ledarskap som främjar det Aktiva medarbetarskapet

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mig för anmälan, mer information eller om du vill diskutera kring hur ett skräddarsytt upplägg skulle kunna se ut för er.

Malin von Elern
malin.von.elern@effect.se