Medarbetarskap

Alla som arbetar tillsammans med andra är medarbetare.

Förutom att utföra ett specifikt arbete förväntas det mer av alla medarbetare. Det handlar om att vi är varandras arbetsmiljö – att vi t.ex. samarbetar och kommunicerar på ett ändamålsenligt sätt och är villiga att bidra till utveckling av verksamheten. Genom att vara tydlig med vad som förväntas av alla i medarbetarskapet och ge tydlig återkoppling på hur man lever upp till det, skapar man bra förutsättningar för effektivitet, lönsamhet och god arbetsmiljö.

De organisationer som inte har formulerat vad ett gott medarbetarskap är måste börja processen där. Därefter handlar det om att kommunicera förväntningarna och processa vad dessa innebär för beteenden i vardagen och utbilda på det som behöver läras in.

Vi vet vad som krävs

Effect har beprövade metoder och arbetssätt att både processa fram vad det goda medarbetarskapet ska innehålla och hur det integreras det med värdegrundsarbetet. Vi vet vad som krävs för att det ska bli det styrinstrument som organisationen önskar och är gärna med och skapar och genomför olika förankringsaktiviteter i form av t.ex. workshops, e-utbildningar, medarbetardagar m.m.

 


 

annat-3Hör av dig om du vill veta mer

Hör av dig till oss så berättar vi om våra metoder för hur man jobbar med att skapa ett gott medarbetarskap.

054-10 00 11
info@effect.se

 

Skills

Posted on

October 1, 2016