Personlig utveckling

Personlig utveckling

Personlig utveckling är ett program med exceptionella möjligheter att jobba med sig själv och utvecklas i ett unikt samarbete med Ravi Welch, en av världens skickligaste terapeuter. Programmet har en unik kombination av djup personlig introspektion och en integrerad förståelse av de utmaningar arbetslivet innebär.

 

Varför delta i detta program?

Vi tror att fördjupad självkännedom och förankring i sig själv är en grundförutsättning för att må och fungera bra, både i arbetslivet och privat. 

• En ledare som känner sig själv och är trygg i sig själv har lättare att visa tillit, få förtroende från andra och uppfattas som autentisk. 

• En teammedlem som klarar att behålla sin inre balans under utmanande omständigheter skapar trygghet i teamet. 

• Att känna sig själv på djupet och kunna hantera sig själv på olika nivåer är en avgörande faktor för hälsa och välmående.

 

För vem? 

Oavsett om du är chef/ledare och vill utveckla dig själv för att stärka ditt ledarskap, eller om du är en person som är nyfiken p å att hitta nya vägar att hantera dig själv och en komplex tillvaro, är du välkommen att delta i detta program!

 

Utgångspunkter och metoder

Pedagogiken bygger på upplevelsebaserat utforskande, teoretiska genomgångar och gemensamma diskussioner och reflektioner. Vi hämtar inspiration från utvecklings- och prestationspsykologi, anknytningsteori, integrativ psykoterapi och zenbuddhism. Vi utgår från att du är nyfiken och villig att utforska dig själv och dela med dig för att även bidra till gruppens lärande och utveckling.

 

Modul 1 (2 dagar): Skapa en attraktiv framtid 

• Nuläge, målsättningar och metoder för utveckling 

• Individuella utmaningar 

• Skapa stärkande vanor

 

Modul 2 (3 dagar): Djupgående utvecklings- och förändringsarbete 

• Hur vi formas -personlighet och identitet, utveckling och anknytning 

• Mina mönster -vilka hjälper mig och vilka ställer till det för mig? 

• Mindfulness, meditation och andra ”träningsformer för awareness”

 

Modul 3 (2 dagar): Att få till det man vill på kort och lång sikt 

• Jag i relation till andra – hur påverkar de mig och jag dem? 

• Mina behov och mitt eget ansvar 

• Upprätthålla nya mönster 

• Att vara i balans under utmanande omständigheter 

• Integrering

 

Vilka får du träffa i detta program?

Ravi Welch är en av världens främsta terapeuter med en synnerligen lång och innehållsrik bakgrund när det gäller att hjälpa människor att hitta sin väg genom livet. Han är legitimerad psykoterapeut, handledare och utbildare inom Integrativ Psykoterapi. Ravi är zenmästare och har praktiserat zenmeditation i över 30 år. Han driver sitt eget utbildningsinstitut och arbetar med universitetet i Mainz. Han är flitigt anlitad som utbildare, terapeut och handledare i Tyskland, Österrike, Storbritannien och Danmark. Han har en mycket närvarande och varm stil som utbildare, terapeut och coach. 

Jonas Garpe jobbar som managementkonsult på Effect Management i Karlstad och är specialiserad på djupgående förändrings- och utvecklingsarbete med individer, grupper och organisationer. Jonas har arbetat som chef för 40 antällda, har drivit eget konsultföretag i 10 år och har en grundläggande psykoterapeutisk utbildning. Han har studerat kommunikationslära i Sverige, England och USA. Förutom att utbilda och stötta chefer och privatpersoner har han coachat elitidrottare att må och prestera bra på bl.a. European golf tour.

 

Praktisk information

Plats: Konferensgård i Värmland

 Datum: Modul 1: 12-13 februari 2019, Modul 2: 18-20 mars 2019, Modul 3: 6-7 maj 2019

Programansvarig: Jonas Garpe

 Pris: 35 000 + internatkostnader

 

Kontakt och anmälan

Vill du veta mer om innehåll och upplägg i programmet – kontakta mig så berättar jag gärna mer.

Telefon: 070-532 23 52
Epost: helena.evaldsson@effect.se 

Skills

Posted on

September 12, 2018