Affärsmannaskap

Att lära sig strategiskt affärsmannaskap genom praktisk erfarenhet kan dock bli kostsamt. Ta chansen att göra misstagen och skaffa erfarenheterna i en verklighetstrogen men simulerad miljö.

Business Model Canvas / Affärsmodellering

En Business Model Canvas är ett visuellt verktyg som erbjuder ett effektivt sätt att tillvarata olika personers perspektiv så att de olika delarna i en affärslogik på ett tydligt sätt kan beskrivas, och skapa förståelse för hur de samverkar till en logisk helhet.

HR-utveckling

Vi arbetar med att utveckla HR-arbetet nationellt och internationellt i såväl tjänsteföretag, tillverkande företag som inom offentlig sektor.

Varumärkesplattform

En solid varumärkesplattform hjälper dig och dina medarbetare att stärka den interna och externa bilden av din verksamhet eller din produkt.

Employer Branding

Vi talar idag om att medarbetare och varumärke är verksamheters främsta tillgångar. Att arbeta sammanhållet med dessa två delar kan skapa ett tydligt försprång gentemot andra på marknaden.