Personlig utveckling

Personlig utveckling

Personlig utveckling är ett program med exceptionella möjligheter att jobba med sig själv och utvecklas tillsammans med Ravi Welch, en av världens skickligaste terapeuter. Programmet har en unik kombination av djup personlig introspektion och en integrerad förståelse...
Aktivt Medarbetarskap

Aktivt Medarbetarskap

Har ni liksom många andra fokus på att utveckla ett aktivt medarbetarskap? Aktivt medarbetarskap handlar om att få alla sina medarbetare att förstå sitt ansvar i att bidra till egen och andras goda arbetsmiljö med sitt sätt att agera och kommunicera. Effect Management...
ExeQtive steg 2

ExeQtive steg 2

Exklusivt för dig som har gått exeQtiveprogrammet tidigare erbjuder vi en fördjupningsutbildning som ger dig nya insikter och verktyg om dig själv, ditt ledarskap och hur du kan vidareutveckla din verksamhet.

ExeQtive

ExeQtive

exeQtive är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med personal – och resultatansvar. Programmet består dels av utbildningsdagar, samt dels en personlig mentor som följer och stödjer adeptens utveckling under ett år.

Integrerat Ledarskap

Integrerat Ledarskap

Programmet riktar sig till erfarna chefer och ger verktyg för att hantera utveckling, ledarskap och affär genom fokus på individ, grupp och organisation, och samspelet däremellan.