Select Page

Medarbetarskap

Till dig som är ledare: Utbilda själv din arbetsgrupp i aktivt medarbetarskap! Om dina medarbetare bedriver ett aktivt medarbetarskap kommer det bli roligare för dig att vara chef, ni kommer få ett bättre arbetsklimat och det kommer att ge resultat på sista raden....

Stress & Hälsa

Stress är en livsnödvändighet – hur hanterar du detta?  – Vad är stress och hur påverkar det oss? – Hur kan du skapa ett sunt förhållningssätt till yttre och inre krav och förväntningar? – Vad kännetecknar långtidsfriska människor? Tempot i...

Ekonomi för Chefer & Ledare

Den här workshopen syftar till att ge dig som ”icke-ekonom” de viktigaste nycklarna till att kunna få en bättre övergripande kontroll på din verksamhet och förstå ekonomiska samband.

Change Management Boost

Denna 2-dagars utbildning i workshopformat är en bra injektion för, och en möjliggörare till, att lyckas väl med förändringsledarskapet.

Affärsmannaskap för Tekniker

Det finns en stor vinning när organisationens tekniker i större utsträckning blir medvetna om sin roll i helheten, förstår affärer och behovet av att lösa kunders problem med lösningar som kan generera intäkter och lönsamhet.