Medarbetarskap

Till dig som är ledare: Utbilda själv din arbetsgrupp i aktivt medarbetarskap! Om dina medarbetare bedriver ett aktivt medarbetarskap kommer det bli roligare för dig att vara chef, ni kommer få ett bättre arbetsklimat och det kommer att ge resultat på sista raden....

Stress & Hälsa

Stress är en livsnödvändighet – hur hanterar du detta?  – Vad är stress och hur påverkar det oss? – Hur kan du skapa ett sunt förhållningssätt till yttre och inre krav och förväntningar? – Vad kännetecknar långtidsfriska människor? Tempot i...

exeQtive steg 2

Exklusivt för dig som har gått exeQtiveprogrammet tidigare erbjuder vi en fördjupningsutbildning som ger dig nya insikter och verktyg om dig själv, ditt ledarskap och hur du kan vidareutveckla din verksamhet.

exeQtive

exeQtive är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med personal – och resultatansvar. Programmet består dels av utbildningsdagar, samt dels en personlig mentor som följer och stödjer adeptens utveckling under ett år.

Integrerat Ledarskap

Programmet riktar sig till erfarna chefer och ger verktyg för att hantera utveckling, ledarskap och affär genom fokus på individ, grupp och organisation, och samspelet däremellan.