Select Page

Så hjälper vi dig

_g6q0339

Vi arbetar med utveckling i privata företag och offentliga organisationer. Och har så gjort i 27 år. Vi vet att utvecklingsprocesser behöver rätt insats i rätt faser. Därför erbjuder vi fasanpassade kompetenser och metoder som bygger på vår ambition att jobba långsiktigt med våra kunder. Inte åt.

Vi tror på kraften i att kombinera praktisk erfarenhet med ledande forskning. Och på människors vilja och förmåga att utveckla och förbättra.

 

Vi har fyra huvudområden:

Ledarskap & Medarbetarskap

Goda ledare lyckas involvera och engagera människor. Deras övertygelse och trovärdighet skapar acceptans för målet. Även om sådana processer kan ta tid, är det den typen av ledarskapsutveckling vi utvecklar och stöttar.
Vi erbjuder ledarskaps- & medarbetarskapsutveckling genom utbildning, coachning eller workshops.

Affärs- & Verksamhetsutveckling

Vi lever i en värld som ständigt förändrar sig och vi måste kontinuerligt kunna anpassa oss till det både proaktivt (helst) och reaktivt. För att tillhöra vinnarna måste man vara snabb och anpassningsbar.
Vi har brett sortiment av erbjudanden som syftar till att hjälpa dig att utveckla din verksamhet, och vårt nätverk består av några av Sveriges bästa konsulter, forskare och kompletterande aktörer inom ett antal områden.

Analyser & Utredningar

En extern person kan ha lättare att se olika problemställningar och också lättare att komma med förslag till lösningar än organisationens egna resurser. Vår metodik bygger dock på en hög grad av integration med din egna organisation.
Vi hjälper dig att ta fram bra och väl underbyggda beslutsunderlag och analyser, tillämpbar för alla former av utredningar. 

Kurser & Seminarier

Vi på Effect Management arbetar alltid med slutmålet att öka effektivitet och lönsamhet för våra kunder. Vägen dit ser olika ut för varje kund. Ett bra sätt är att delta i något av våra öppna program.
Vi erbjuder klassiska ledarskapsutbildningar för chefer & ledare på olika nivåer. Vi erbjuder även diverse temaworkshops ledda av de skickligaste forskarna och pedagogerna inom området.