Personal communication

Det tar allt längre tid att rekrytera chefer –  att hitta rätt chef. En interimslösning kan vara en strategisk, men också kostnadseffektiv lösning.

Alla våra konsulter är mycket kvalificerade och erfarna chefer. De har stor erfarenhet från många typer av verksamheter och arbetar kontinuerligt med kunskapsförnyelse. Vi erbjuder chefer inom både offentlig och privat sektor.

Varför skall man hyra en chef?
– Det tar allt längre tid att rekrytera chefer. Interimschefer kan starta med kort varsel.
– Att hyra en chef kan vara en effektiv lösning för att ge tid att hitta rätt ordinarie.
– Inhyrda chefer kan genomföra omfattande förändringsarbeten för att förbereda för en permanent tillsättning där den nya ordinarie chefen inte behöver ärva problem.
– En interimslösning är kostnadseffektiv och behöver inte vara 100% utan kan skifta mellan 40-100%.