Henrik Ericsson

Henrik är en person som ser på världen med positiva förtecken. Som person är han social och har hög energi. Henrik har förmåga att se helheten och filtrera vad som är väsentligt från det som är mindre viktigt. En stark drivkraft är att skapa resultat genom nöjda medarbetare och kunder. Han är övertygad om det som särskiljer framgångrika organisationer från mindre framgångrika är förmågan och viljan att lyfta fram det bästa ur individerna och partners och att få dessa att samverka så att resultatet blir större än summan av de ingående delarna.

Henrik har stor erfarenhet av förändringsarbete, inom främst teknikbolag, både inom privat och offentlig sektor. Han jobbar med hela förändringsprocessen från strategi till implementering. Han gillar tuffa utmaningar med allt det innebär, t.ex. att förankra hos beslutsfattare och genomföra svåra beslut om genomgripande förändringar.

Henrik är chef/ledare med entreprenörsanda som har gått den “långa vägen” från ingenjör till en ledarkarriär med fokus på affärsutveckling. Med mer än 20 års erfarenhet av att starta upp och leda nya verksamheter inom stora och små organisationer har Henrik en mycket bred kompetens från bl.a. försäljning, marknadsföring, strategisk och operativ ledning. Henrik är i botten civilingenjör från Chalmers. Efter examen började Henrik som teknikkonsult på Programatic i Karlstad där han blev kvar i 7 år. Från 1995 till 2011 var Henrik anställd på Ericsson i Sverige, Irland och USA där han hade chefsroller av stor strategisk vikt för verksamheten. Han har under sin karriär genomfört flera spännande projekt, t.ex. framtagande av ett komplett, portabelt, testsystem för GSM, etablering av en ny verksamhet för nya telefonitjänster och etablering av Ericssons TV-verksamhet.

Henrik har utmärkt sig som en ledare med lyssnande och motiverande ledarstil.

Henriks typiska uppdrag är:

  •        Interim chef för framförallt teknik bolag, i privat eller offentlig sektor, t.ex. som chef i verksamhet som behöver gå igenom förändringar.
  •        Utveckla strategier och planer för små till stora företag, t.ex. leda ledningsarbete med att ta fram en ny affärsplan.
  •        Projektledning, t.ex. leda komplexa utvecklingsprojekt eller leveransprojekt mot kund
  •        Rådgivare till VD och chefer som behöver stöd i operativ verksamhet.