Charlotte Wäreborn, erfaren chef från offentlig sektor, tar över vd-rollen på Effect Management. 

I februari träder Charlotte Wäreborn in i sin nya roll som vd vid Effect Management. Charlotte har de senaste fem åren arbetat som senior managementkonsult i bolaget. Hon har en lång erfarenhet som vd för nationella bransch- och utvecklingsorganisationer samt styrelseuppdrag inom transportområdet, som landstingsdirektör samt har tidigare även arbetat som senior rådgivare inom privat sektor. 

– Effect har en stark position inom såväl offentlig som privat sektor. Mycket har hänt i omvärlden och hos oss på senare år, inte minst under det senaste omvälvande året, där vi tagit jättekliv i vårt sätt att arbeta. Vi går nu in i en ny fas där vi fortsätter anpassa och framtidssäkra Effect för en ny scen med flera nya utmaningar i samhället. Jag ser fram emot att få leda verksamheten framåt, säger Charlotte, tillträdande vd.

Peter Rovér, vd sedan 2011, blir i och med detta styrelseordförande i bolaget. 

– Efter 10 år som vd blir det här en energikick både för Effect och för mig. Vi har haft en fantastisk resa med Effect sedan ägarskiftet 2011. Nu kommer detta helt naturligt då det ligger i linje med vår strategiska utveckling av bolaget. Jag kan i och med detta lägga ännu mer tid på att jobba med våra kunder, samtidigt som jag i min nya roll får fortsätta utveckla Effect, säger Peter, avgående vd.

Effect arbetar med många uppdrag som har stor påverkan i vårt samhälle. Ett ännu större fokus kommer att ligga på hållbar utveckling och tillväxt kopplat till dagens och morgondagens samhällsutmaningar, ändrade kund-/brukarbehov och -beteenden samt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Detta tar sig även uttryck i nya format och uppdaterat innehåll i våra utbildningsprogram inom medarbetarskap och ledarskap. Nya arbetssätt och nya samarbeten möjliggör också en helt annan förmåga att jobba ännu bredare utanför Mellansverige där Effect traditionellt är starka. 

Charlotte kommer även fortsatt att stötta våra kunder som konsult. 

– Jag kommer att fortsätta hjälpa och stödja kommuner, regioner, myndigheter och våra andra uppdragsgivare i utmaningar som rör hållbar utveckling, välfärd, infrastruktur och kommunikationer. Frågor i komplexa ekosystem som rör samarbeten mellan forskning, offentliga och privata aktörer i syfte att bidra till samhälls- och kundnytta är områden som intresserar mig mycket, säger Charlotte. 

Bland Effects aktiva uppdragsgivare märks exempelvis Stockholms stad, Plikt- och prövningsverket, Örebro kommun, Region Värmland, Linnéuniversitetet, Byggföretagen, Epiroc, Löfbergs och Siemens.  

Kontakt

Charlotte Wäreborn, vd
Tel: 070-528 08 70
Mail: charlotte.wareborn@effect.se

Peter Rovér, styrelseordförande
Tel: 070-249 42 24
Mail: peter.rover@effect.se