På Effect Management ser vi Almedalsveckan som ett bra tillfälle att lyfta viktiga samhällsfrågor och skapa dialog med beslutsfattare och andra intressenter. Det stärker vår förmåga att utifrån våra perspektiv och erfarenheter bidra till att organisationer kan ta nästa utvecklingskliv från Good to Great!

I år är alla som jobbar på Effect i Almedalen och vi deltar gärna i ditt arrangemang. Bjud gärna in oss som moderator, paneldeltagare eller besökare genom att kontakta Maja Hedin på maja.hedin@effect.se eller 072-1798141.

En kort beskrivning av några av oss som är på plats:

Charlotte Wäreborn Schultz
Charlotte kan bidra med sin särskilda kompetens inom transportområdet som f.d. vice ordförande i Trafikverkets styrelse. Hon är också projektledare för ett aktörsbrett projekt för sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen. Charlottes specialistkompetens inbegriper också styrning, ledning och uppföljning samt omfattande strukturförändringar i politiskt styrda organisationer på regional och nationell nivå.

Lämpliga ämnen: Lednings- och organisationsutveckling i offentlig sektor, kommuner, landsting, statliga myndigheter, universitet, kollektivtrafik, hållbarhetsfrågor.

 

 

Peter Rovér
Peter kan bidra med sin specialistkompetens inom strategi och strategiskt varumärke. Peter är också initiativtagaren till ”Higher Ambition Program” – traineeprogrammet som får ung kompetens att stanna kvar i regionen efter avslutad examen genom att minska gapen mellan universitet/högskolor och arbetsgivare i landsortsregioner.

Lämpliga ämnen:
 Företagsutveckling – från bra till mästarklass, företagsutveckling och ledarskap i en digitaliserad tid, traineeprogram och strategisk kompetensförsörjning, varumärken.

 

 

Maja Hedin
Maja är projektledare för ”Higher Ambition Program” – traineeprogrammet som får ung kompetens att stanna kvar i regionen efter avslutad examen genom att minska gapen mellan universitet/högskolor och arbetsgivare i landsortsregioner. Maja kan särskilt bidra med sin kompetens kring att attrahera unga talanger.

Lämpliga ämnen: Talangattraktion, kompetensförsörjning och att behålla studenter i regionen.

 

 

 

 

Anne-Charlotte Sverkström
Anne-Charlotte kan särskilt bidra med sin specialistkompetens inom HR och HR-strategi. Hon arbetar även med Aktivt Medarbetarskap – ett koncept där chefer får en faciliteringsutbildning för att själva kunna genomföra en medarbetarutbildning för alla medarbetare i organisationen. Nyligen togs även en digital övningsportal fram inom konceptet.

Lämpliga ämnen: Aktivt Medarbetarskap, framtidens arbetsplats.