Vi får nytt och förnyat förtroende av våra kunder inom privat och offentlig sektor. Därför fortsätter vi att växa och stärka upp för att arbeta med våra kunders viktiga förändrings- och tillväxtresor. Nyligen har Lena Bjuresäter och Bengt Enbom börjat som konsulter och utbildare på Effect.

Vi välkomnar Lena som ett tillskott till vårt team av ledare- och organisationsutvecklare där Lenas djupa kunnande inom Lösningsfokus (Solution focus) kommer att ytterligare stärka oss att träna ledare och medarbetare i detta förhållningssätt. Lena har arbetat som konsult under flera år och dessförinnan etablerat och drivit verksamheter inom utbildning.

Bengt Enbom kommer senast från en position som HR-direktör på CEVT, ett systerföretag till Volvo PV. Ledarskap och HR-strategiska frågor – Remote Leadership, internationell HR inklusive Mobility och Cross Culture är områden som Bengt kommer att fokusera på.

Varmt välkomna Lena och Bengt!