Behöver ni stöd i arbetet med nya affärer och marknader, utveckling av ert ledar- och medarbetarskap eller kanske höja er strategiska förmåga inför vår nya värld?
Nu har Region Värmland infört en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Vi på Effect stöttar er gärna i att utveckla er verksamhet och organisation. Det kan handla om:

  • Utveckla det strategiska ledarskapet
  • Utveckla ledare och medarbetare
  • Stöd i att sätta en ny strategi
  • Dela erfarenheter med andra ledare
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Varumärkes- och värdegrundsutveckling
  • Omvärldsspaning och omvärldsanalys

Hör gärna av er till oss för att diskutera utvecklingsinsatser:
Emelie Johannesson
emelie.johannesson@effect.se
070-359 00 02
 
Omställningscheckarna riktar sig till företag med upp till 49 anställda och varje enskilt företag kan ansöka om maximalt 150 000 kronor. Region Värmland står för 80 % av kostnaden och fördelar totalt 15 miljoner kronor i satsningen.
 
Företagen kan använda checken till utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. Bland annat rör det sig om strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten. Stödet kan även användas för att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen, vilket lämpar sig för företag inom besöksnäringen.

Läs mer om omställningscheckarna hos Region Värmland här.