Erik Haara, vd Glasbranschföreningen, Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, Anna Kadefors, professor KTH och Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen under Byggföretagens konferens “Forum för sund konkurrens och schyssta byggen”. 

Nyligen genomfördes Byggföretagens konferens “Forum för sund konkurrens och schyssta byggen” med omkring 800 deltagare. Charlotte Wäreborn Schultz har tillsammans med Byggföretagen, samarbetspartners och övriga kollegor på Effect arbetat med detta under ett halvår. Vi ställde några frågor till henne. 

Hej Charlotte! Vad handlade “Forum för sund konkurrens och schyssta byggen” om? 
– Konferensen fokuserade på förbättrade arbetssätt och konkreta åtgärder för att åstadkomma en sund och säkert bygg- och anläggningsbransch. En mängd goda exempel, initiativ, resultat och hinder samt nya arbetssätt presenterades – allt för att uppnå sund konkurrens.

Vad ville ni åstadkomma med konferensen? 
– Syftet med konferensen var att samla alla aktörer i och omkring bygg- och anläggningssektorn för att inspirera, öka kunskapen och utbyta erfarenheter om konkreta exempel på förändrat arbetssätt för att ta steg mot den gemensamma visionen om ett hållbart samhällsbygge i världsklass.

Hur var det att genomföra en konferens med så många deltagare digitalt?
– Det var utmanande och spännande på samma gång. Konferensen ägde rum mellan kl 9-15 vilket krävde mycket förberedelser och ett väl genomtänkt program med högt tempo från start till mål. Utmaningen var att skapa ett så pass attraktivt program att deltagarna valde att vara kvar större delen av tiden.

Vad har ditt uppdrag i Sund-Konkurrens-uppdraget varit? 
– Jag har sedan 2,5 år tillbaka, på konsultbasis varit projektledare för Byggföretagens fokusområde Sund konkurrens. Uppdraget har varit att i bred samverkan med alla aktörer i och omkring bygg- och anläggningssektorn ta fram en strategi och implementera den på olika nivåer i ”ekosystemet”.

Vad vill vi tillsammans med Byggföretagen åstadkomma framåt och fortsätta arbeta med? 

Det som är extra intressant i det här arbetet är att det är 12 arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer som arbetar tillsammans. Aktörer som i vardagen inte alla gånger delar varandras uppfattningar men som i det här arbetet har tagit fram en gemensam strategisk agenda för sund konkurrens och schyssta byggen. Förhoppningen är att arbetet utvecklas vidare och omsätts i praktisk och konkret handling.