Mitt i våren 2020 och inte mycket är sig likt. Det är svårt att skriva om mina tankar just nu och inte beröra rådande pandemi. Fienden är tydligt definierad och gemensam – ett Coronavirus som fått namnet Covid-19. Nuvarande situation medför ett humanitärt och ekonomiskt lidande av sällan skådad omfattning. Vi upplever en tid av sorg, ovisshet och rädsla. Samtidigt en känsla av ödmjukhet, beundran och uppskattning. Inte minst inför alla fantastiska människor som varje dag går till jobbet för att göra skillnad ”på riktigt” – så som vårdpersonal på alla sjukhus runt om i landet och världen.

Själv har jag suttit hemma och jobbat en tid. Kanske är det en bidragande orsak till att mitt huvud är fullt av lite andra tankar än vanligt. Lite större, eller djupare, tankar. Jag märker hur lätt det är att fastna i negativa tankebanor som göder förtvivlan, rädsla och oro. Vi är ju trots allt mitt uppe i ett strukturerat kaos. Men tillsammans skall vi nog hitta vägar för att navigera över, runt eller i alla fall förbi de hinder som tornar upp sig. Vare sig det är virus, onda gärningar eller ”bara” en oviss framtid. För om det är något jag lärt mig under denna kristid hittills, så är det att ta vara på det liv vi lever. Att vara ödmjuk och glad över det man har. Miss Lis röst strömmar ur radion:

För nu tackar jag livet och höjer mitt glas
Jag tar inget för givet, baby, du och jag
För nu tackar jag livet och ingen jävel kan hindra mig
För vem har sagt att dagar som gått kommer igen?
Lev nu dö sen”

Just nu behöver vi just det, tänker jag. Leva!

För att kunna göra det är jag övertygad om att vi ibland behöver balansera alla ”negativa” nyheter vi dagligen matas med. Därför kommer här en lista på möjliga positiva effekter av nuvarande situation:

 • Luftföroreningarna i Kina minskade i februari med 20-30 procent och satellitbilder visar att utsläppen av den giftiga gasen kvävedioxid minskar över Europa.
 • Renare luft i Stockholm. För första gången kan Stockholm komma att klara den lagstadgade miljökvalitetsnormen på alla mätstationer.
 • Vår planet får andas.
 • Venedig har fått klarare vatten.
 • Trots sjunkande oljepris har oljeanvändningen i världen inte ökat.
 • Digitalt lyft för skolan genom undervisning på distans.
 • Coronakrisen ger en fingervisning om hur världen bör reagera på klimatkrisen.
 • Vi får öva vår krisberedskap.
 • Fler reser mindre inom landet.
 • Förhoppning om förbättrad lagstiftning för hantering av vilda djur i t.ex. Asien.
 • Ökad tacksamhet för allt vi har som är viktigt på riktigt.
 • Mer tid med familjen.

Visste du förresten att Corona är latin för Gloria? Det kommer att komma en tid då vi också kan se denna pandemi som ”Gloriatider” som bidragit till en hel del positiva saker. Så länge som vi fortsätter att lydigt och konsekvent: Hålla avstånd och tvätta händerna!

Mikael Olofsson