Black Friday närmar sig. Handelns dag. Starten på julhandeln. Senast i sommar trodde man att Amazon skulle rulla ut i Sverige den dagen – den 23 november – i år. Nu verkar det som just det specifika datumet är mer osäkert. Men säkert är att de förbereder för en kraftfull etablering.

Rykten och antaganden är många. De fysiska tecknen finns, men är färre. Det är rejäla satsningar när giganter kliver in hos oss – och viktiga etableringar för de regioner där de fysiska avtrycken syns. Bra för många. Men också utmanande för andra – ur flera olika perspektiv. Ett exempel; tre datacenter byggs i Mellansverige och vi får höra på nyheterna om energibolagens oro för hur ”elkraften skall räcka till”. Ett annat; Amazon som byggt sin affär på logistik och lojalitet kommer inte nöja sig med nivån i dagens logistiklösningar, där leveranser skall ske på exakta tidpunkter. Snabbt. Inget vi är bortskämda med idag. Kommer nuvarande aktörer kunna ställa om, eller driver den nya scenen fram helt nya lösningar och aktörer. Jag tror på det senare.

Amazons totala årsomsättning motsvarar dubbla den svenska detaljhandelns omsättning. Amazon omsatte för helåret 2017 över ettusenfyrahundramiljarder kronor. Eller 1,45 biljoner kronor. Nästan all vinst återinvesteras i utveckling och forskning…vilket kan vara en av drivkrafterna till att de också växer med 30% per år. När en jätte som Amazon entrar en marknad görs det med kraft och extrem precision. Analyserna är gjorda. De industriella och kommersiella systemen genomtänkta ut i minsta detalj.

Blickar vi västerut så ser vi Amazons enorma makt. I USA står Amazon för 44% av all e-handel. Av E-handelns tillväxt i USA 2017 stod Amazon för 66%. En enskild spelare som påverkar hela ekosystem.

Men vad Amazons insteg i Sverige kommer att betyda på riktigt är det nog svårt att sia om. Visst kommer det att ändra konsumentbeteendet. Vi kommer få tillgång till ett gigantiskt utbud. Men det kommer ju också att förändra förutsättningarna för att växa och växla upp affären för befintliga aktörer i handeln. Den globala e-handelsmarknaden är enorm, och växer, och det är idag allt enklare att sälja varor till både inhemska och utländska konsumenter.

I tillägg till den redan snabbt växande näthandeln kommer den totala globla uppkopplade ekonomin som växer explosionsartat framåt. Inom den närmaste femårsperioden kommer den öka med flera miljarder möjliga konsumenter runt om i världen. Alltså konsumenter som inte kunnat nås annat genom fysisk kontakt tidigare. Fem miljarder tror vissa. En snabbväxande global handel ger svenska retailföretag som managerar detta rätt stora möjligheter att växa över gränserna.

Men hur ser konsumentbeteendet ut i Sverige idag då? Här saknar vi en naturlig plattform för köpresan på nätet. Vi googlar…självklart en plattform i sig, men som inte direkt möter ditt behov av starta en köpresa. Mer preciserat till handel då? Det är nog få som startar sin köpresa på Prisjakt, Pricerunner eller andra jämförelsesighter som täcker många områden. De nischade köpresorna – exempelvis resor och hotell – har sina användare, men de är just nischade. I USA startar 60% av näthandelns köpresor på Amazon. Man ”amazonar” istället för att ”googlar”. Verkar ha fyllt ett behov i konsumentgränssnittet där. Troligt att liknande utveckling sker även för oss.

E-handeln stod 2017 för 9% i Sverige. Om man räknar bort mat och dryck var det 16%. 2015 stod e-handeln för 23% av tillväxten. 2017 94%. Läs igen – från 23 till 94%! All tillväxt sker på nätet! Och då har inte livsmedel kommit särskilt långt i denna resan ännu – en bransch som omsätter över 300 miljarder per år. Endast 2 % av livsmedelshandeln skedde på nätet förra året. Men här kommer det också förändras. Och då påverkas hela uppsättningen av köpcenterlogiken också – de stora matbutikerna som är kritiska för att dra folk till handelsområden. Vad händer med de andra i handeln när vi inte längre själva accepterar att fylla våra vagnar, trängas och stå i kö, packa våra påsar och irra runt på stora fulla parkeringar? Troligtvis driver denna utveckling på e-handeln i alla kategorier ännu mer.

Nu förstår jag ju att detta inte påverkar alla era verksamheter såklart. Men det kommer påverka er vardag. Och är ni en aktör i ”ekosystemet handel” så kommer det med allra största sannolikhet att påverka er – och frågan är vilket förhållningssätt man här väljer när scenen ritas om.

Handelns utredningsinstitut (HUI) gav nyligen ut rapporten ”Gränslös handel – Sju framgångsfaktorer för global e-handel” på uppdrag av Handelsrådet. Rapporten visar på de många fördelarna med att titta på nya marknader och att det finns olika vägar till framgång. Plattformsförsäljning via Amazon nämns självklart som ett exempel som växer alltmer i popularitet och i många fall kan fungera väl för att ta tempen på nya utlandsmarknader.

– Sverige är en stark exportnation och vi är duktiga på både handel och digitalisering. Ändå har vi en bit kvar innan vi blir en riktigt framstående e-handelsnation för utländska konsumenter, men det finns alla förutsättningar att ändra på det, säger Andreas Hedlund, vd för Handelsrådet.

Spännande utveckling i naturliga skeenden. Men också utveckling kopplad till en enskild dag – dagen då Amazon officiellt lanseras i Sverige. Här kommer deras entré att spela en helt avgörande roll. Nya hot och nya möjligheter. Amazon är ju en väg ut för svenska (e-)handlare. Daniel Wellington och Isabella Löwengrip är två bra exempel. Vi ser de som startar och/eller investerar i bolag med kriteriet att det skallfunka i en ”Amazon-värld”. Det låter rimligt. Men hur gör de som sitter i gamla inarbetade strukturer, kulturer och handlingsmönster? Hur förbereder man sig för något som vi ännu inte kan förstå omfattningen av? Hur snabbt ändras våra köpbeteenden och hur snabbt kan handelns aktörer nå helt nya målgrupper?

Jag tror inte att någon riktigt vet. Men att en digital jätte som kliver in i Sverige kommer att förändra inte bara handeln, utan många andra aktörer i ekosystemet är nog otvivelaktigt. Här gäller det att föra samtalen om hot och möjligheter levande och inte minst på både höghöjds- och marknivå för alla som har en affär som kan tänkas påverkas av detta.

Peter Rovér