Effect fick många fina nomineringar till vår utmärkelse Effect Step Up Award. De som slutligen valts till nominerade är följande:

NWT 

NWT-gruppen har länge varit en viktig och framgångsrik aktör i Värmland och är idag även en betydande aktör på den nordiska mediamarknaden. NWT är inne i en utveckling där trender, världsläge och marknadskrafter påtagligt påverkar dem och andra i branschen. Och i det ligger – och tar NWT – ett stort ansvar ur ett samhällsperspektiv.

Bland viktiga insatser kan bland annat deras betydande forskningsfinansiering till flera institutioner och center vid främst Karlstads Universitet – kopplade till framtidens mediekonsumtion och journalistik nämnas. De bidrar till att skapa en hållbar journalistik i det forna Österuropa genom ett långvarigt samarbete med Handelshögskolan i Riga. De utforskar kring digitalisering av deras bransch och investerar dessutom mycket i att minska energiförbrukning och utsläpp i såväl produktion som distribution och i deras fastighetsbestånd. NWT har en vilja att göra skillnad och att göra gott – och de verkar utan att synas inom många områden.

Handelskammaren i Värmland

Handelskammaren har under senare år lyft sitt arbete ytterligare nivåer och är idag en av Värmlands viktigaste möjliggörare och röster för gränsöverskridande frågor i såväl aktuella som långsiktiga utmaningar.

Handelskammaren i Värmland har tagit på sig en viktig roll för Värmlands hållbara utveckling. De kännetecknas av lyhördhet och handlingskraft vilket lett till att deras påverkansarbete har gett resultat inom många områden. De är ett föredöme vad gäller att lyfta fram goda exempel på aktörer som aktivt arbetar för att göra det bättre för människor, Värmland och planeten.

Genom deras olika initiativ och mötesplatser bidrar de till att värmländska aktörer engagerar sig i en mer hållbar framtid, utvecklas tillsammans och skapar tillsammans. De lyfter kompetensförsörjnings- och infrastrukturfrågorna i relevanta sammanhang och arbetar ständigt för att fler människor och företag ska välja Värmland som en plats att leva och verka i.


Karlstads el- och stadsnät

Karlstad El & Stadsnät är en kritisk aktör för Karlstad som lyckas kombinera behoven av trygghet och långsiktighet med framtidsinriktat utforskande arbete för att möjliggöra Karlstads utveckling idag och imorgon och vårt förändrade levnadsmönster i och med bland annat digitalisering.

Karlstad El & Stadsnät är en erkänt bra arbetsgivare och inom flera områden ett föredöme som kommunalt bolag. Klimat och framtidens energiförsörjning står högt på agendan och miljöperspektivet genomsyrar hela verksamheten. De använder digitaliseringens möjligheter och bidrar till att öka kunskapen hos Karlstadborna om hur vi både kan vara ansvarsfulla, uppdaterade och goda medborgare.

Vinnaren av Effect Step Up Award presenteras på 100° Karlstad den 15 mars.