En solig dag i början av juli tog vi båten från Nynäshamn till Gotland. Effect, precis som hundratals andra företag och organisationer, närvarade återigen under Almedalsveckan. Precis som förväntat var veckan fylld av, förutom våra egna arrangemang, massor av kunskapsinhämtning. Information, erfarenhetsutbyten och de allra senaste trenderna som florerade i en salig blandning och är fria att som individ inhämta och använda till kompetensutveckling.

För mig som jobbar med Higher Ambition Program – ett traineeprogram där vi arbetar aktivt med talangattraktion och kompetensförsörjning för att få unga talanger att stanna kvar i ”landsbygdsregioner” – sprang jag naturligtvis på många seminarier och programpunkter som handlade om just det. Spaningarna jag gjorde kopplat till detta kan delas in i tre huvudkategorier:

Att attrahera unga människor
Många seminarier under veckan handlade om kompetensförsörjning och hur vi egentligen säkrar den framöver. Särskilt i landsbygdsregioner. Vad är egentligen unga människor intresserade av idag? Den största drivkraften är i många fall inte pengar, dvs lön. Något som istället blir allt viktigare är flexibilitet och utveckling. Man vill kunna välja sina arbetstider, träna på en lunch eller få möjlighet att kompetensutveckla sig. Men unga personer vill inte bara jobba, de vill skapa mening också. Arbetsgivarvarumärket blir förstås viktigt här – för hur arbetar man med att göra gott och att få en ung person att känna att arbetsuppgifterna på daglig basis i ett längre perspektiv gör gott?

En generell trend som jag också noterade på flera av seminarierna var att man pratar mycket om att inte bara rekrytera och attrahera unga personer, utan också om att intressera skolungdomar redan på mellan- och högstadiet för arbetslivet. AlmeDalarna anordnade tillsammans med 2047 Science Center en intressant programpunkt som handlade om vilka som kommer driva svensk industri i framtiden. I en undersökning gjord på 500 skolungdomar framkom att ungdomar vill bidra till samhället, men de har svårt att se vad de skall ha kunskapen de får i skolan till och hur den bidrar till samhället. Kanske behöver vi skapa en skola och ett lärande där kopplingen mellan arbetsliv och skola kan vara tydlig redan tidigt. Naturligtvis finns här en utmaning. För om man har 8 sekunder på sig att fånga en 15-årings intresse – vad ställer det egentligen för krav på arbetsgivare idag? Anpassad kommunikation, slagkraftig kommunikation och meningsfull kommunikation – bland annat, tror jag.

Att attrahera kvinnor till mansdominerade branscher
När man pratar om kompetensförsörjning är det omöjligt att inte beröra ämnet ”att attrahera kvinnor till mansdominerade branscher”. Jag var i mitten av Almedalsveckan på ett seminarium med just denna titel, där tre kompetenta unga kvinnor i mansdominerade branscher (IT och bygg) berättade om sina upplevelser kring det. Det finns naturligtvis rent konkreta utmaningar som att det t.ex. inte finns arbetskläder för kvinnor på vissa byggarbeten vilket kan resultera i att man som kvinna inte känner sig välkommen. Men det finns också större och mer övergripande utmaningar som handlar om hur vi kan förändra den traditionella bilden av mansdominerade branscher och visa på hur intressant det faktiskt kan vara att arbeta som kvinna i dessa branscher. Hur skriver vi egentligen platsannonser – Använder vi ord som tilltalar en viss målgrupp eller ord som tilltalar alla? Detta kan nämligen vara en stor avgörande faktor till att kvinnor söker en tjänst eller inte.

Men att få kvinnliga ansökningar är ju en fråga – och att få kvinnor att sedan stanna kvar på arbetsplatsen en annan. Det handlar bland annat om kultur, arbetskläder/utrustning och vilken roll man som kvinna kan få i en organisation. Detta är alla tre saker att aktivt tänka på och arbeta med om man tillhör en mansdominerad bransch. (Givetvis hittar vi även liknande utmaningar i de branscher som är kvinnodominerade.)

Platsattraktion
Det framkom under veckan att platserna vi rör oss på och kring spelar större roll för att attrahera människor idag än någonsin. Idag är det viktigt att skapa platser som människor gillar att vara på. Handelns transformation är förstås också viktig – fler butiker lägger ned som en följd av bland annat att flexibilitet idag är viktigare än tidigare för människor. Då bygger flexibiliteten på att man skall vilja vara på platsen.

Sammanfattningsvis handlade alltså mycket av den kunskapsinhämtningen jag gjorde om kompetensförsörjning under veckan i Almedalen – där viktiga saker framåt blir unga människor, attraktion av kvinnor till mansdominerade branscher och plats. Dessa tre huvudkategorier som gick att identifiera handlar förstås mycket om hur vi bygger våra arbetsgivarvarumärken. Förmodligen kommer det framåt vara helt avgörande hur vi kommunicerar kring vår organisation – framförallt när det kommer till unga människors krav på flexibilitet och att få skapa mening. På Effect tar vi nu med oss detta framåt när vi fortsätter arbeta med bland annat högprofilerade graduate traineeprogram!

Maja Hedin