Hallå där Anne-Charlotte Sverkström! Vi har just fått veta att Stockholms Stad väljer att förlänga det ramavtal kopplat till ledar- och medarbetarutveckling vi sedan tidigare har med dem. Hur känns det?
– Vi är så klart stolta och väldigt glada över att ha fått fortsatt förtroende. Det är inspirerande att få arbeta med Staden, med alla deras olika verksamheter, med olika delar av denna stora stad med olika förutsättningar och samtidigt, med ett gemensamt uppdrag att skapa det ”Möjligheternas Stockholm” som visionen 2040 lyder. Det är ett samarbete som utvecklar oss som konsulter och företag i dess komplexitet och utifrån de uppdrag vi blir involverade i.

Vad har vi hittills utfört och genomfört tillsammans med Stockholms Stad?
-– Oj, det är mycket det! Vårt uppdrag handlar om att dels leverera olika insatser för att utveckla chefs- och ledarskapet och dels utveckla medarbetarskapet. Vad gäller det första området har det handlat om till exempel längre program inför socialtjänstens chefer, program om förändringsledarskap för stadsdelsförvaltningar, utbildning för högre chefer i indirekt ledarskap, alltså att leda genom andra. Sedan har det varit kortare insatser med ett specifikt tema, som exempelvis svåra samtal, faciliteringsträning, och coachande nätverk för chefer. För medarbetare har det varit en stor förfrågan kopplat till insatser för utveckling av ett aktivt medarbetarskap men vi har också varit involverade i utvecklingsinsatser för att implementera  processorienterad arbetssätt, i Stadsarkiv, involverade i Stadens traineeprogram och hållit utbildningar i att ”leda utan att vara chef”.

Vad ser vi fram emot att få börja med eller fortsätta att göra tillsammans med Stockholms stad inom ramen för förlängningen av avtalet?
– Pandemin har inneburit en större efterfrågan på digitala leveranser, framöver ser vi att det kanske mer kommer att handla om ”blended learning”, alltså att mixa digitala moment med de som man genomför i fysiska möten. Men vi kommer fortsätta att arbeta för att utveckla metoder och pedagogik för de digitala leveranserna ännu mer. Vi har många spännande uppdrag framför oss. Ett exempel är att alla tekniska förvaltningar flyttar till ett gemensamt aktivitetssbaserat kontor (flera tusen personer), där är vi behjälpliga med utvecklingsinsatser.

Varför tror du att Stockholms Stad väljer att fortsätta jobba med oss? 
– Jag hade faktiskt ett uppföljningsmöte härom veckan med beställarsidan så jag har färsk återkoppling att dela med mig av! De berättar att de uppskattar vårt proaktiva engagemang och att de är mycket nöjda med kvaliteten på det vi levererar. Det tror jag är kärnan i varför vi får fortsätta att vara högst rankade leverantör även de kommande åren.