Effect Management har vunnit Stockholms stads upphandling för chefs-, ledar- och medarbetarutveckling. 

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med cirka 40 000 medarbetare inom fler än 300 yrken. Stockholms stad organiseras i 15 facknämnder, 14 stadsdelsnämnder och 16 bolag.

I en ny upphandling vann Effect Management uppdraget att utveckla chefer och medarbetare inom organisationen under en flerårsperiod.

– Vi har arbetat systematiskt med att stärka vår ställning inom offentlig sektor ytterligare under flera år och det ger resultat. Vi har succesivt avancerat genom att ha vunnit och genomfört bra jobb för många organisationer runt om i landet, och nu vinner vi ett av de finaste och viktigaste uppdragen i stenhård konkurrens med andra duktiga aktörer, säger Charlotte Wäreborn på Effect Management.

Ramavtalet löper över tre år med möjlighet till förlängning. I uppdraget samarbetar Effect Management med specialistföretaget JSG Consulting. Inom JSG Consulting finns kompetenser, bland annat legitimerade psykologer, som kompletterar och stärker Effect Managements kompetensbas. Uppdraget handlar om kompetenshöjande utvecklingsinsatser för chefer, ledare och medarbetare som skall bidra till att stärka och utveckla ledarskapet och medarbetarskapet i staden. Insatserna ska också främja innovation och verksamhetsutveckling.

– Det här är en genombrottsaffär för oss. Vi är duktiga på att skapa spännande erbjudanden som gör skillnad hos våra kunder – ibland och i detta fall tillsammans med skickliga kompletterande aktörer som stärker totalerbjudandet – och det är därför vi vinner den här upphandlingen. Det är klart att det skapar enorm stolthet. Det här är stort, avslutar Peter Rovér, VD på Effect Management.

Uppdraget startar omgående 2019.

Kontakt:
Peter Rovér, vd, telefon 070-249 42 24, peter.rover@effect.se