När vi nu går in i årstiden med krispigare luft och färgglada trädkronor känns det härligt att göra en tillbakablick till Almedalen, som kan ge inspiration och energi även när löven faller till marken. Almedalsveckan motsvarade alla våra förväntningar, och gav oss på Effect nya vänner, reflektioner och kunskap. Därför delar vi här med oss av några trendspaningar och take-aways från veckan. Några ständigt övergripande och återkommande teman var:

  • Digitalisering, som kanske är den mest drivande förändringsfaktorn för tillfället, var ett återkommande tema. Allt från Johannes Sjöblads beskrivning av digitaliseringens mål som ett ”race mot noll – 0 väntetid, 0 kostnad för nyheter, 0 kunskapsövertag” till mod att diskutera de etiska frågor som kan uppstå. Likaså att digitaliseringen bör vara lika central på ledningsgruppsagendan som hos HR och ekonomi, behovet för ökad digital kompetens och förändringsledning i många ledningsgrupper och de möjligheterna digitala lösningar innebär för det vardagliga ledningsgruppsarbetet och ledarskapet. Vi behöver också göra oss redo att managera kompetensomställningar i allt högre takt.
  • Utvecklingen av handelsnäring som följd av den explosiva utvecklingen på nätet och de konsekvenser som följer när också dagligvaruhandeln på nätet tar fart för fullt. När den amerikanske e-handel plattformen Amazon kommer till Sverige, möjligen redan hösten 2018, utmanas hela handelsscenen men kan också ge stora möjligheter för svenska aktörer och e-handlare – med en gigantisk marknad i den växande uppkopplade ekonomin.
  • Hållbarhetsfrågan – där perspektiven varierade från behovet att skapa hållbara och hälsosamma arbetsplatser, behovet för investeringar i social innovation och transportindustrins utveckling till spelbranschens arbete för att ändra negativt betingade varumärken, samverkan mellan privat och offentlig sektor till miljömedvetenhet samt ändrade matvanor och påverkan på matindustrin.
  • Tillitsbaserad ledning och styrning, där allt från betydelsen av färre men tydliga mål, ordning och reda, användarinvolvering, handlingsutrymme för medarbetare till analys och systematisk uppföljning som inte avgränsas till ledningsgruppen men fokuserar på tydlig feedback till medarbetare, lyftes fram som viktiga områden.
  • Ledar- och medarbetarskap, där fokus till stor del var ledarskapet men varierade från förändringstakt, otydlighet och arbetsbelastning som stora utmaningar för dagens chefer, behovet av att ledare medvetet jobbar med feedback och visar en naturlig nyfikenhet i vardagen till framtidens medarbetare som lyfter fram mänskliga ledare där vision och värdegrund är centralt och behovet för att känna sig delaktig i ett större sammanhang lyfts fram.

I tillägg till dessa gjorde vi även följande spaningar som bekräftade det som vi bl a för samtal om inom Effect:

  • Utvecklingsarbeten behöver ske i verksamheten. Fokusera på självförbättring i team med mandat att lösa vardagsproblem.
  • Sociala medier och Influencers betydelse blir allt större i samhällsdebatten.
  • Alla storbolag måste börja förbereda sig för startupliknande resor internt.
  • Kvinnligt ledarskap och entreprenörskap behöver öka. Framförallt unga kvinnor behöver uppmuntras att tro på sitt egna ledarskap så att man vågar genomföra och starta eget.

Med nya perspektiv, ny energi och stärkta i vår tro tar vi nu oss an en pulserande höst med många spännande uppdrag och utmaningar!

Kjersti Berg Marthinsen