Nu i höst har jag förmånen att få åka runt och träffa medarbetare och chefer i flera kommuner. Vi pratar om medarbetarnas ansvar för varandra och verksamheten, och om hur alla är med och utvecklar kommunen och tar hand om medborgarna och samhället. Ett ord som återkommer ofta är ordet samhällsbyggare, medarbetarna pratar med stolthet om uppdraget att ta hand om det gemensamma.

Jag tror att många av oss har en helt annan bild av de som jobbar i “kommunen”. Möjligen lite skämtsamt pratas det om kommunalarbetaren som hänger på spaden och den gråa, byråkratiska tjänstemannen. Även inne i kommunen finns en bild av att det går snabbare i näringslivet.

För ett par veckor sedan träffade jag en fritidsledare och en skolledare i en skola i Karlstad som berättade om skolans rastaktiviteter. Några gånger i veckan ordnar de, tillsammans med några elever i femman och sexan, ett antal aktiviteter på skolgården under rasten. Jag tror inte att jag riktigt förstod, för när rasten började en stund senare vart det inte precis som jag tänkt mig. På några få minuter förvandlades den stora gården till ett party med musik, dans, lekar, idrott och massor med glada barn. Arbetet baseras på gedigen kunskap och föds av engagemang och entusiasm hos personalen. I en annan kommun träffade jag en undersköterska på ett vårdboende som berättade att hon och hennes kolleger varje dag funderar på hur verksamheten skall bli bättre. -Jag skall själv bo här när jag blir gammal, sa hon.

Tanken att alla är med och utvecklar verksamheten finns i näringslivet också, men kommunerna har en fördel. När omvärlden nu utvecklas med stark globalisering, digitalisering och nya utmaningar kan kommunerna luta sig mot ett tryggt uppdrag. De jag pratat med refererar ofta till att de finns till för medborgarna och att det finns en lag i botten. På den finns sen en vision, en värdegrund och olika policys. I näringslivet, som inte har lagen i botten på samma vis, får man förlita sig på att man har en gemensam idé om varför man finns. Utan den är det svårt för medarbetare att ta  initiativ till utveckling och för deras chefer att säga ja.

När nu många kommuner och företag behöver anställa ny personal som ersättning för de som går i pension, blir kompetensförsörjning en viktig fråga. För kommunerna finns här en möjlighet. Med enkla medel borde man kunna bli bättre på att berätta om alla spännande viktiga jobb som finns i organisationen och de möjligheter som finns att vara med och utveckla verksamheten som skall skapa bra dagar för medborgare, besökare och andra. Bilden av den gråa tjänstemannen borde vara ganska lätt att tvätta bort. Många av de som nu kliver ut på arbetsmarknaden letar efter en plats där de kan göra skillnad. Inom barn- och äldrevård, miljöarbetet, skolan och stadsutveckling finns det chans till det.

I näringslivet måste man bli bättre på att förklara varför man finns till. Hela organisationen måste få en känsla för företagets plats i samhället. På Effect pratar vi om vårt större uppdrag och om 3V, skärningspunkten mellan vision, varumärke och värdegrund. Vi vet att det inte räcker att sätta upp tre ord på väggen. Här behöver samtalet handla om vad vi menar med orden. Vad är vårt uppdrag och vilket värde skapar vi egentligen, hur vill vi att samhället skall uppfatta oss och hur skall vi agera mot varandra och andra. Utan det tydliga uppdraget från samhället som finns i kommunen blir medarbetarnas samtal om det uppdrag man tagit sig ännu viktigare.

Jakob Rubenson