Ledarskap och medarbetarskap

För att leda krävs inte bara tydliga mål. De som ska sträva mot målen måste också dela uppfattningen att de är värda att kämpa för. Om inte, tar drivkraften hos individer, grupper eller hela organisationen, en helt annan riktning än den önskade. Goda ledare lyckas istället involvera och engagera människor. Deras övertygelse och trovärdighet skapar acceptans för målet. Även om sådana processer kan ta tid, är det den typen av ledarskapsutveckling vi utvecklar och stöttar.

Aktivt Medarbetarskap

Aktivt medarbetarskap handlar om att få alla sina medarbetare att förstå sitt ansvar i att bidra till egen och andras goda arbetsmiljö med sitt sätt att agera och kommunicera. Effect Management har utvecklat en beprövad och mycket uppskattad metod att utbilda i medarbetarskap.

Aktivitetsbaserat ledarskap

Styr utifrån vad folk gör, inte utifrån var de är. Det här är stort. Kontakta Effect för ett öppet samtal, och se hur vi kan hjälpa er att ta ett stort steg mot en modern organisation.

Leda förändring

Behöver ni förändringsstöd i en kritisk situation? Behöver ni utbilda era chefer inför en större förändring? Behöver ni lägga upp en plan för förändringens fyra faser? Effect är vana att skräddarsy förändringsarbete.

Chefens kommunikation

Chefens kommunikation spänner över ett stort fält. Kontakta oss för ett samtal om hur Effect kan hjälpa er att få chefer som verkligen kan använda kommunikation som ett arbetsredskap.

Grupputveckling

Många gånger handlar det konkret om att, genom gruppövningar, få teammedlemmarna att förstå och uppskatta varandras olikheter. För att få bästa effekt av en teamutveckling ska hela gruppen arbeta med sin utveckling samtidigt.

Utmanande samtal

Vi utvecklar chefer och ledare i ”svåra samtal”. Med kunskap om hur man förbereder och lägger upp en strategi för dessa typer av samtal kan man i större utsträckning känna sig trygg, och därmed öka möjligheten att uppnå önskat resultat.

Processledning

Vi är ett antal erfarna processledare som kan hjälpa er att upptäcka och utmana det nuläge ni befinner er i och enas om vart ni vill gå. Vi coachar er grupp, vare sig det handlar om verksamhetsplanering eller teambuilding.

Remote Leadership

Effect har arbetat flera år med distansledarskap, och vi kan lära chefer att agera på ett sätt som gör att de blir lika effektiva på avstånd, som när alla sitter i samma rum.

Chef att Hyra

Att hyra en chef kan vara en effektiv lösning för att ge tid att hitta rätt ordinarie. Vi erbjuder chefer inom både offentlig och privat sektor.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljölagen så har arbetsgivaren har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Vi hjälper er att utreda er organisatoriska och sociala arbetsmiljö och levererar förslag på åtgärder.

Ledningsgruppsutveckling

Vi arbetar med en modell kallad 6 Rätt för effektiva ledningsgrupper, som vi anpassar till vad ert team behöver. Målet är en ledningsgrupp med mer kraft, med starkare strategiskt driv och snabbare operativa beslut.

Transformation Management Support

Vi vet från forskningsstudier att ca 70% av alla förändringsinitiativ inte riktigt lyckas. Nyckeln till att lyckas är att man får alla involverade chefer och medarbetare att både förstå förändringen och att vilja bidra till att nå målen.

Management Team Audit

En Management Team Audit innebär att våra erfarna managementkonsulter belyser och presenterar en bild av ledningsgruppens nuläge, baserat på ett antal nyckelperspektiv, och kommer med förslag hur ni kan utvecklas.