Anna Rosvall

Anna Rosvall har en positiv framtoning och drivs av utveckling och förändring. Med entusiasm gillar hon att skapa nya sociala kontakter samt att verka för givande samarbeten mellan parter. Anna verkar för att skapa ett tryggt och öppet klimat där lärandet hamnar i fokus.

Anna har medverkat i flertalet uppdrag kring strategiarbete av det professionella samt personliga varumärket, värdegrundsanalyser, beteendeförändring, kommunikation samt ledarutveckling.

Tidigare tävlingsspelade Anna i golf och fick 2003 ett stipendium att åka till USA och få möjligheten att kombinera akademiska universitetsstudier och golf. Anna studerade på Oregon State University i 4 år och tog två examina, B.S. i Marketing Management och en B.S. i International Business. Utöver dessa läste Anna sociologi och psykologi kopplat grupper och grupputveckling och organisationspsykologi. Åren i USA har även bidragit till utmärkta kunskaper i engelska språket och internationella erfarenheter.

Anna har jobbat på Effect Management sedan hösten 2011, och idag jobbar Anna huvudsakligen med marknadskommunikation, försäljning samt managementkonsulting med fokus på grupputveckling, ledarutveckling, varumärkesstrategi och värdegrundsanalyser. Tidigare har hon jobbat som Projektledare för Nordens största hästhoppningsevenemang, Equality Line Horse Show, med ansvar för organisation samt marknad.

Personliga styrkor är förmågan att hantera information och förändringar i högt tempo, samt att jobba mot tydliga mål.