Anne-Charlotte Sverkström


Anne-Charlotte har ett öppet och relationsorienterat förhållningssätt. Hon skapar engagemang hos individer och i grupper. Anne-Charlotte har en förmåga att se helhetsbilden och förmedla vad som är viktigt att fokusera på för att skapa utveckling.
I sitt arbete som konsult brinner hon för att bidra till lärande och nya insikter men också för att skapa förutsättning för förändring av organisationer i form av nya arbetssätt, förändrade ramverk och utvecklade processer.

Anne-Charlotte arbetar såväl med enskilda individer, arbets- och ledningsgrupper som med utveckling av organisation på koncernnivå. Hon arbetar med uppdrag som organisationsutveckling av nationella och internationella enheter, utredningar kring organisation och psykosocial arbetsmiljö, stöd i förändringsprocesser, utveckling av HR-strategier och arbetssätt, ledar- och ledningsgrupputveckling och handledning av chefer. Anne-Charlotte är även en skicklig facilitator och moderator av workshops för stora grupper.

Innan Anne-Charlotte började arbeta som konsult på Effect arbetade hon under 15 års tid inom personalområdet, framför allt inom telekom och IT-sektorn (Ericsson och TietoEnator) som HR-konsult och chef. Hennes akademiska studier skedde på linjen för personal och arbetslivsfrågor med organisationspsykologi som fördjupning och hon har även undervisat på universitetet inom psykologiämnet. Under åren innan Anne-Charlotte började på Effect Management 2008, arbetade hon som ansvarig för TietoEnators koncerngemensamma HR-enhet “Organisation & personnel development”, detta i en roll som internationell HR-chef med personalansvar för medarbetare i ett antal olika länder. Hennes förmåga att skapa resultat tillsammans med människor från många olika kulturer är en viktig styrka.