Jonas Garpe

Jonas arbetssätt är präglat av öppenhet, trygghet och värme, och han har en förmåga att skapa ett kreativt och utvecklande klimat genom sitt sätt att vara och arbeta. Han är specialiserad på djupgående förändrings- och utvecklingsarbete med individer, grupper och organisationer.

Jonas jobbade under 90-talet inom hotell- och restaurangbranschen och har därifrån erfarenheten av att jobba som chef och ledare över ett 40-tal anställda. Efter diplomastudier inom mat- och dryckeskunskap på Grythyttans restaurangakademi började han att jobba som konsult, och utbildade bl.a. Hotell- och restaurangpersonal. Runt år 2000 valde han att gå vidare med att studera kommunikationslära, vuxenpedagogik och psykoterapi, parallellt med konsultarbete, och har hela tiden värdesatt att utvecklas, fördjupa och förnya sig som en viktig förutsättning för att jobba med att utveckla andra.

De senaste 10 åren har Jonas, som konsult, utbildat och stöttat chefer i att hålla medarbetarsamtal, svåra samtal, coachande ledarskap och förändringsarbete. Han har bl.a. jobbat med kompetenskartläggningar, implementering av kompetensstyrningsmodeller, ledarskapsprogram, utbildning och coachning av 100-tals chefer inom både privat och offentlig verksamhet. Coachingen varierar från metodstöd i samband med utbildning till skräddarsydda processer och utvecklingsprogram för chefer och ledare i utmanande situationer. Han har även utbildat chefer och processtyrt förändringsarbete inom bank- och finanssektorn, dagligvaruhandeln och tillverkningsindustrin.

Förutom att jobba med organisationer har Jonas utbildat, handlett och certifierat professionella ledare och coacher i CCT program samt under 7 år coachat professionella idrottare att må och prestera bra bl.a. på European Golf Tour.